Природният газ поскъпва с 14%, но цените на парното и тока се запазват

Природният газ поскъпва с 14%, но цените на парното и тока се запазват

Природният газ поскъпва с 14 на сто от 1 ноемвври, реши окончателно в неделя Комисията за енергийно и водно регулиране. Така през този месец един мегаватчас синьо гориво ще струва 28.21 лева за мегаватчас без такси и налози. Независимо от увеличението на цената на синьото гориво, цените на топлинната енергия и на електрическата енергия остават непроменени, уверяват от регулатора.

Утвърдената цена на природния газ от 1 ноември 2020 г. от 28.21 лв./MWh е без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, уточнява още регулаторът. За октомври 2020 г. утвърдената от регулатора цена на природния газ беше в размер на 24.72 лв./MWh.

В решението е отчетена предложената на 1 ноември 2020 г. от "Булгаргаз" ЕАД актуализирана цена на природния газ, в която е отразена постъпилата отчетна информация за пазарните индекси на европейските газови хъбове за октомври 2020 г. и за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари а Европейската централна банка за същия период.

В утвърдената цена на природния газ от 28,21 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка" по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище "Чирен" в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

Споделяне

Още от Бизнес