Природният газ поскъпва с 9.21 на сто

Природният газ поскъпва с 9.21 на сто

Вместо исканата от "Булгаргаз" цена от 353.98 лв. за 1000 куб. м, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) утвърди поскъпване с 9.21 процента на природния газ от 1 октомври. Така пределна цена за последното тримесечие на 2007 г. се променя от 319.52 лв./1000 куб.м без ДДС на 348.96 без ДДС.

Предложението на газовата компания бе за 10.78 на сто повишение на тарифите. Аргументът бе покачването на котировките на алтернативните горива на международните пазари, при което мазутът със съдържание на сяра 1% е поскъпнал с 13.92%, със съдържание на сяра 3.5%  - с 12.53%, а цената на газьола със съдържание на сяра 0.2% се повишава с 7.48%.  Освен това се очаква ръст на очакваното потребление на природен газ в страната за последното тримесечие на годината.

В решението си за утвърждаване на пределните цени на природния газ, ДКЕВР посочва, че на входа на страната цената на газа се повишава с 11.44 на сто по договора с "Овергаз Инк.", с 11.85 % поскъпват доставките от "Винтерсхал Ердгаз Ханделсхаус". Повишението по договора с "Газекспорт" е 11.82 на сто, а по контракта на правителството с "Овергаз Инк" – с 0.55 на сто. Най-голямо е поскъпването на суровината, купувана от “Мелроуз Рисорсиз”, които разработват находището "Галата" – 27.06 на сто.

“Булгаргаз” е заявила ръст от 6.84 на сто на количествата синьо гориво, които ще бъдат продадени на вътрешния пазар, до 819.503 млн. куб. м. Най-голямото увеличение на доставките е от "Галата", откъдето "Мелроуз" ще осигурят още 50 млн. куб. м, което е стопроцентно увеличение на обемите. По договора с "Газекспорт" ръстът ще е 105.77 на сто, но реално ръстът е 7.455 млн. куб.м. Остават непроменени доставките по правителствения договор с "Овергаз Инк.", но на частното газово дружество са орязани с 20 млн. куб.м или с 8.47 % другите доставки. Увеличават се с 15 млн. куб. м или с 12.50 процента количествата от "Винтерсхал".

От ДКЕВР уточниха, че по своя преценка газовото дружество може да продава природния газ на цени по-ниски от утвърдените пределни.

За диференцирани цени за различните потребители, каквито се спрягат в общественото пространство в  последната седмица, обаче през това тримесечие не може да става въпрос, защото те също трябва да бъдат утвърдени от енергийния регулатор. ДКЕВР досега не са показали склонност към приемане на цени по групи консуматори.

Поскъпването на природния газ може да бъде редуцирано и ако "Булгаргаз" реши да се откаже от 3-процентната надценка, която им се полага законово. Такова решение обаче трябва да вземе държавата като собственик на компанията. Същото се отнася и отказа от дивидент за бюджета, каквато идея лансира в края на идната седмица министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров.

В същото време става ясно, че регулаторът извършва икономически анализи за влиянието на новите цени на синьото гориво върху дейността на топлофикационните дружества, ползващи природен газ.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?