Природозащитници протестират срещу ново голф игрище край Балчик

Сн.Архив

Поредно голф игрище ще съсипе последните черноморски степи със застрашени видове птици, алармираха от коалицията неправителствени организации "За да остане природа в България".

Плановете предвиждат да се изгради голф игрище върху 1500 дка край Балчик в защитена зона от европейската екологична мрежа Натура 2000.

"Момчил голф и голф игрище" ще заеме територии, в които се срещат голям брой видове мигриращи и гнездящи птици, включително и силно застрашени видове като вечерната ветрушка и степния блатар,  шипобедрена костенурка, пъстър смок и два вида пор, посочват природозащитниците.

Според тях голяма част от местообитанията на посочените видове вече са безвъзвратно унищожени в съседната защитена зона за птици – "Белите скали", поради изграждането на две голф игрища – "Тракийски скали" и "Блексирама".

Местни жители са направили гражданска група срещу проекта и вече събират подписка.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?