Приватизация на БДЖ и частни оператори на релсовия път

Приватизация на БДЖ и частни оператори на релсовия път

Секторът на жп транспорта се нуждае от спешни реформи, а най-голяма ефективност ще се постигне с пълната му приватизация. Това се казва в анализ на жп транспорта в България за 2000 – 2009 г., изготвен от Института за пазарна икономика (ИПИ).

Развитието на железопътния транспорт в България започва като частна инициатива с построяването на първата жп линия, свързваща Русе и Варна, от английска компания с главни акционери Уилям Гладстон и братя Баркли през 1865 г. Около 150 години по-късно българският железопътен транспорт е почти изцяло държавно начинание, чието качество не е на нужното ниво, а в същото време сериозна тежест се стоварва върху българския данъкоплатец, пише в изследването.

За разгледания период от 2000 до 2009 г. държавата е наляла над 2.1 млрд. лв. в жп транспорта, като само за изминалата 2009 г. сумата е почти 400 млн. лв. или 0.6% от БВП на страната.

Въпросните 400 млн. лв. се разпределят общо взето по равно между двете държавни компании – "Български държавни железници" (БДЖ) и Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ). Наред с това финансовите резултати на двете компании далеч не са добри, като само за 2008 г. загубата на НКЖИ е над 100 млн. лв.

Анализът на железопътния транспорт показва спешната нужда от реформи в сектора. До момента изказванията на вземащите решения от новото правителство предлагат частични промени – частична промяна в собствеността на товарното поделение на БДЖ, промяна в начина на управление на компанията за постигане на относително по-висока доходност, предлагане на нови услуги, съобразени с търсенето на пазара. Възможно е тези промени да доведат до повишение на ефективността и рентабилността на предприятията, но надали ще намалят чувствително държавните разходи за жп транспорта.

Освен това всички решения за този сектор, разглеждани до момента, предлагат краткосрочни до средносрочни мерки, пише в анализа на ИПИ. Не се предвиждат структурни реформи в сектора, които да имат дългосрочен ефект върху развитието му. Държавата не възнамерява да ограничи своята намеса в жп транспорта, а допускането на частни превозвачи на пазара за пътнически превози все още не се коментира и остава някъде далеч в бъдещето, посочват експертите.

Именно това навлизане на частни превозвачи обаче е единственият начин качеството на жп превозите да нарасне значително, коментират от ИПИ. За да се развива секторът, той трябва да работи на пазарен принцип – това кои компании и кои подотрасли се развиват да зависи от търсенето и конкуренцията, а не от одобрението, планирането и субсидирането от страна на правителството.

От ИПИ предлагат драстично намаляване и последващо напълно премахване на държавните субсидии за жп транспорта. Според тях необходима е не частична, а пълна приватизация на БДЖ, която да включва БДЖ – Товарни превози, БДЖ – Пътнически превози и БДЖ – Тягов подвижен състав. Държавата трябва да осигури напълно свободен достъп на частни превозвачи до пазара на жп превози, като превозвачите сами избират кои линии ще обслужват (на база доколко са рентабилни).

От ИПИ предлагат още държавата да избере частен или няколко частни оператора за железопътната инфраструктура чрез открит търг и за определен срок от време, който да позволява възвращаемост на инвестицията. Според института необходимо е свободно да се определят цените на превозите от пазарните участници. Ако се установи консенсус (какъвто към момента няма), че държавата трябва да подпомага определени социални групи, то това трябва да става чрез директни помощи за ползвателите, а не чрез субсидии за определени компании, които да имат ексклузивното право да извършват общественополезната услуга.

Към момента България няма разработена стратегия за развитие на жп сектора, отбелязва в анализа си ИПИ. Процедура за избор на фирма-изпълнител по поръчка за разработване на такъв стратегически бизнес план тече от 26.10.2009 г.

Както в БДЖ, така и в НКЖИ се предвижда основно съкращаване на персонала и намаляване на извършваните превози. Според последните изказвания на новия директор на НКЖИ, Милчо Ламбрев, персоналът на компанията ще спадне с около 2000 души. Трябва обаче да се има предвид, че за 2008 г. средносписъчният брой е 16 381 души. Също с около 2000 души планира да намали персонала си и БДЖ, което е 12-13 % от всички заети в дружеството.

Към края на 2009 г. министърът на транспорта Александър Цветков заяви, че също така се обмисля възможността да бъдат приватизирани товарните превози.

По-късно стана ясно, че БДЖ се опитва да привлече германския държавен жп оператор "Дойче Бан" в българско съвместно дружество за товарни превози, за да осигури допълнителни инвестиции в предприятието. Представители на германските железници трябваше да дойдат тази седмица в България, за да преговарят с БДЖ за евентуално бъдещо партньорство. Срещата обаче се отложила заради смяна в ръководството на "Дойче бан". Интерес към товарните превози имали и австрийските железници.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес