Приватизацията през 2016 г. осигурила под 20 млн. лв.

Приватизацията през 2016 г. осигурила под 20 млн. лв.

Под 20 млн. лв. са постъпленията през 2016 г. от реализирани приватизационни продажби, платени неустойки и лихви по предишни сделки или разсрочени плащания по договори. Това сочи отчет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, разгледан в четвъртък от депутатите в пленарна зала.

Като цяло докладът потвърждава тезата на икономическия министър Емил Караниколов, който преди оглавяваше приватизационното ведомство, че продажлбата на държавни активи е със затихващи функции.

Според изнесените данни от предложените за продажба през миналата година 67 обекта или дялове държавна собственост сделки са реализирани само в 24 случая  като осигурените в тях приходи са 15.806 млн.  лв.

От глоби по следприватизационния контрол са постъпили 3.581 млн. лв. Начислена е била неустойка по един приватизационен договор. Приети са плащания по 30 приватизационни договора. Осъществени са проверки на място в приватизирани дружества и обособени части по 16 договора. Извършена е проверка на документация и са издадени 18 удостоверения за изпълнение на задължения и за липса на задължения.

В отчета се посочва още, че към 31 декември 2016 г. ресурсът от обекти на приватизация, по които се осъществяват дейности по подготовката или по осъществяване на същинските приватизационни процедури, се състои от 13 мажоритарни пакета акции/дялове, 3 пакета от дялове/акции, собственост на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества, 62 миноритарни пакета акции/дялове, 16 обособени части, собственост на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, 130 обекта, представляващи имоти-частна държавна собственост и имоти с предоставени права на управление на ръководители на държавни ведомства, за които има предложения за приватизация.

В рамките на дебатите Кристиан Вигенин от БСП заяви, че от групата ще внесат предложения за законодателни промени, свързани с включване на предприятия в забранителния за приватизация списък.

Споделяне

Още от Бизнес