Проби потвърждават, че хвостохранилището в Лъки замърсява реките Юговска и Чепеларска

Незаконните тръби от хвостохранилището са премахнати

Проби потвърждават, че хвостохранилището в Лъки замърсява реките Юговска и Чепеларска

Силно завишени стойности на свободни цианиди показва анализът на водните проби, взети от незаконната тръба на утаителя към хвостохранилище-Лъки - 12 милиграма/л при норма на отпадъчни води 0,1 милиграма/л, съобщиха от Министерството на околната среда и водите в неделя.

Аналогични са и показателите от тръбите, отвеждащи дренажи води - 13 милиграма/л.

Тези стойности още веднъж потвърждават, че незаконно заустените води са с характер на отпадъчни и са източник на замърсяване на водите в реките Юговска и Чепеларска.

В река Юговска, преди заустването на отпадъчните води от хвостохранилището не се открива наличие на свободни цианиди, а след заустването - тяхната концентрация превишава максимално допустимата концентрация (7 микрограма при норма 5 микрограма). При устието на река Юговска е установена същата наднормена стойност на свободни цианиди.

В пробите от всички 7 пункта по р. Чепеларска и р. Марица не са установени концентрации на свободни цианиди.

Замърсяване на реките Юговска и Чепеларска с цианиди около 20 пъти над нормата в района на Пловдив бе установено в петъкот Басейнова дирекция "Източнобеломорски район".

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров в събота лично направи проверка на място. Той заяви, че замърсяването на двете реки с цианиди е голямо и идва след поредното изпускане от хвостохранилището в Лъки.

По думите на екоминистъра има неправомерни действия от страна на "Лъки Инвест" АД и прокуратурата е уведомена по случая.

За питейната вода няма риск. Предупредени са ВиК и "Напоителни системи" да затворят шлюзовете и да не се допуска водопой на животни.

Изпълнителният директор на "Лъки Инвест" Атанас Марински заяви, че няма замърсяване на реката от тяхната компания. Той уточни, че фабриката не работи от четвъртък, тъй като са имали авария.Новите проби обаче очевидно опровергават това твърдение.

По късно от МОСВ съобщиха, че незаконната тръба от хвостохранилището на "Лъки Инвест" АД, както и двете дренажни тръби, посредством които беше допуснато умишлено заустване на производствени води в река Юговска, вече са запушени. Това установила извънредна проверка на РИОСВ-Смолян, извършена в неделя около обяд.

По време на изненадваща проверка от вчера, на място беше констатирано, че фирмата-нарушител е монтирала незаконни тръби, през които е станало замърсяването на реките Юговска и Чепеларска, се припомня в съобщението.

Премахването на незаконните съоръжения е в изпълнение на предписание на екоинспекцията от вчера, когато беше констатирана причината за безпрецедентното замърсяване с цианиди на реките Юговска и Чепеларска, отбелязват от МОСВ.

Споделяне

Още по темата

Още от България