Проблемът с наркотиците в Европа се усложнява все повече

Проблемът с наркотиците в Европа се усложнява все повече предвид възникващите нови предизвикателства, които пораждат опасения за общественото здраве, отчита в годишния си доклад, представен във вторник, Европейският център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (ЕЦМНН).

Анализът, подготвен от базираната в Лисабон децентрализирана агенция на Европейския съюз и цитиран в кореспонденция на БТА от Лисабон, обхваща 28-те страни членки на ЕС, включително България, плюс Норвегия и Турция.

"Европейски доклад за наркотиците 2014 г.: Тенденции и развития" за пореден път описва като цяло стабилна ситуация, която се характеризира с някои положителни признаци, що се отнася до традиционните видове дрога. В същото време ЕЦМНН предупреждава за оформянето на нови заплахи, породени от синтетичните наркотици, включително стимуланти, нови психоактивни вещества и лекарствени продукти, които заемат все по-важно място на променящия се наркопазар в Европа.

Докладът констатира запазване на общата тенденция към намаляване на смъртните случаи, свързани с употребата на дрога, въпреки че тя си остава една от основните причини за смъртността сред младите хора в ЕС. През 2012 г. в Европа са регистрирани близо 6100 случая на свръхдоза, което бележи спад спрямо 2011 и 2009 г. (съответно 6500 и 7100 смъртни случая).

Повече от 80 милиона европейци, почти една четвърт от възрастните граждани на ЕС (между 15 и 64 години), са употребявали незаконни наркотици някога през живота си. Огромната част от тях, 73,6 милиона души, са опитвали канабис, 14,1 милиона - кокаин, 11,4 милиона - амфетамини, и 10,6 милиона - екстази (един човек може да е употребил повече от един вид дрога).

Налице са значителни различия между отделните страни членки: някакъв наркотик са опитали поне веднъж през живота си около една трета от гражданите на Дания, Франция и Великобритания на възраст между 15 и 64 години и по-малко от една десета в България, Гърция, Кипър, Унгария, Португалия, Румъния и Турция.

През последното десетилетие в ЕС е постигнат голям напредък в борбата срещу заразяването с вируса на СПИН сред лицата, взимащи наркотици инжекционно, включително благодарение на мерките за превенция, лечение и намаляване на вредите.


Докладът отчита запазване на низходящата тенденция в употребата и достъпността на хероина. Кокаинът си остава най-често използваният наркотичен стимулант в Европа, въпреки че употребата му е съсредоточена предимно в малък брой западноевропейски страни, където при това намалява в дългосрочен план.

През 2013 г. в системата на ЕС за ранно предупреждение са регистрирани за първи път 81 наркотични вещества - над 10 пъти повече, отколкото през 2003 г. С това броят на наблюдаваните от ЕЦМНН нови видове дрога надхвърля 350. Докладът предупреждава, че системата е "под нарастващ натиск поради обема и разнообразието от нови наркотици, които се появяват на пазара".

Канабисът продължава да е най-използваният в Европа наркотик и да поляризира общественото мнение в най-висока степен. Близо 73,6 милиона европейци са опитвали канабис през живота си, а 18,1 милиона, 14,6 милиона от които млади хора (между 15 и 34 години) - през последната година. Като цяло обаче употребата на този вид наркотик в Европа следва стабилна или низходяща тенденция, особено при по-младите.

По повечето основни показатели за употребата на наркотици и свързаните с нея смъртни случаи България е под средното за Европейския съюз равнище. Буди обаче тревога липсата или ограниченият характер на мерките за превенция на наркотиците и лечение на наркозависимости, показват включените в доклада статистически таблици и данни.

По диагностицирани случаи на заразени с вируса на СПИН сред инжекционно употребяващите наркотици България е малко над средното равнище - 5,5 на 1 милион души (40 човека), при средно 3,1 на 1 милион за 28-те, Норвегия и Турция.

7,5 процента от българите са опитали канабис някога през живота си - близо три пъти по-малко от средното за Европейския съюз ниво (21,7 процента).


За сметка на това цели 82,5 процента от пациентите, постъпили на лечение в България за употреба на наркотици (1631 души), са зависими от опиоиди, при средно 45,5 процента за 30-те обхванати от доклада държави.

Екстази е основният употребяван стимулант в България, както и в други съседи от региона (Турция, Гърция и Румъния), докато на европейско равнище такъв си остава кокаинът.


По употреба на амфетамини сред младежите изобщо страната е в тревожната втора категория (държави, където този вид дрога през последната година са опитали между 1 и 1,5 процента от населението между 15 и 34 години). 1,3 процента от младите хора в България са опитали наркотици от този род - над средното за Европейския съюз ниво от 0,9 процента. В по-общ план обаче амфетамини са взимали някога през живота си 1,2 процента от българите - близо три пъти под средното за ЕС равнище от 3,4 процента.

Употребата на кокаин, "наркотика на богатите", в България си остава на ниско равнище. Само 0,9 процента от българите на възраст между 15 и 64 години са взимали този вид дрога някога през живота си, при 4,2 процента средно за Европейския съюз.

Европейският комисар по вътрешните работи Сесилия Малмстрьом изрази опасения, че наркотиците може да са станали още по-вредни за здравето от преди. Има признаци, че на улицата се продават екстази и канабис с все по-силно действие.

Споделяне

Още от Европа