Проблеми с осмислянето на текст имат 18% от петокласниците

Проблеми с осмислянето на текст имат 18% от петокласниците

Около 18% от петокласниците изпитват трудности при четенето на текст, който трябва да бъде осмислен, анализиран и да се направят изводи. Това сочат резултатите от националното външно оценяване на учениците от пети клас, което се проведе в края на октомври.

Без затруднения с усвоявания от тях текст са 75% от петокласниците, а 7 на сто  демонстрират четивна грамотност над тази, която се изисква за тяхната възраст.

Учениците в V клас се справят по-успешно със задачите с избираем отговор, а задачите със свободен отговор ги затрудняват. Трудности изпитват и при създаването на кратки свободни текстове.

Повествователните непрекъснати текстове са сравнително добре познати на учениците и работата с тях не е особен проблем. По-трудна се оказва работата върху текстове с инструктивен характер.

Постиженията в четивната грамотност на момичетата и момчетата в V клас са много близки като резултат.

Значителни са разликите в резултатите според говоримия в семейството език, отбелязват оценителите.

Най-добри резултати имат учениците от Варна, Смолян и Перник, а най-слаби петокласниците в Пловдив и в Шумен. В оценяването на учениците са участвали 5079 петокласници от 272 училища в страната. Те са решавали 24 текстови задачи, от които 15 са с избираеми отговори, а на девет е трябвало да дават свободни отговори.
Момичетата са се представили по-добре от момчетата. Оценките от този изпит няма да бъдат вписвани в дневниците и бележниците на учениците. Подобен изпит ще се проведе и за деветокласниците, но датата ще бъде определена през втория учебен срок.

Изпитите са част от приетите мерки за повишаване на грамотността в Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020).

Споделяне

Още от България