Проблеми с производството на серума срещу змийска отрова

Проблеми с производството на серума срещу змийска отрова

Държавната фирма "Бул Био" изпитва трудности за производството на противозмийски серум. Причината е, че единственият конезавод за добив на нужната за производството на серума хиперимунна конска плазма не покрива повишените изисквания на Закона за ветеринарно-медицинската дейност и европейските регламенти. Това става ясно от отговор на здравния министър Кирил Ананиев на депутата от БСП Анна Славова относно обезпечеността на лечебните заведения у нас с противозмийски серум.

У нас има само един вид противозмийски серум, който се произвежда от "Бул Био" – държавно дружество, собственост на МЗ. Той е пречистен, концентриран и предназначен за лечение на животозастрашаващо състояние – ухапване от отровните змии пепелянка и усойница.

В отговора на Ананиев се посочва, че от постъпилата информация от Регионалните здравни инспекции е видно, че във всички области в страната лечебните заведения, оказващи спешна медицинска помощ, разполагат с противозмнйски серум и при възникване на инцидент могат да предоставят на пострадалите необходимото лечение, но в предоставената справка към отговора се вижда, че в някои центрове за спешна помощ и лечебни заведения срещу наличните количества стоят нули.

В момента 230 флакона са разпределени в центровете за спешна медицинска помощ в страната и то неравномерно. В София те са 15, в Пловдив - 5, в Плевен – 25, в Русе и Варна – нито един, в Силистра и Враца – по 1. Още 141 флакона са разпределени в болниците в страната, като разпределението им също е неравномерно и има областни болници без серума срещу змийска отрова.

От Изпълнителната агенция по лекарствата са информирали МЗ, че през месец юли 2019 г. в ИАЛ е постъпило уведомление от фирмата-производител на серума - "Бул Био" за предстоящо временно преустановяване на продажбите серума, като посочената причина е липсата на коне, донори на хиперимунна плазма, от която се произвежда активното вещество. Фирмата заявява, че при отстраняване на проблема производството ще бъде възстановено.

Съгласно предоставената на ИАЛ справка от фирмата за периода януари-септември 2019 г. към търговци на едро са доставени и разпределени общо 744 флакона противозмийски серум.

Управителят на "Бул Био" Николай Борисов е информирал министъра, че след извършен анализ на производството и потреблението на серума през последните години се очертават проблеми при производството му свързани с добиването, производството и вноса на хиперимунна конска плазма като изходен материал за имунни серуми, вкл. и на противозмийския.

"Въпреки положените усилия и целенасоченото търсене е трудно да се намери друг действащ конезавод, който да произвежда само хиперимунна конска плазма, тъй като съгласно нормативните изисквания тази дейност не може да се развива паралелно с дейностите по селектиране и продажба на чистокръвни породи коне, а освен това изискванията, инвестициите и разходите и за производството на плазма са големи", казва Ананиев.

От "Бул Био" са извършили обстоен преглед на всички производители на ваксини и серуми в ЕС, но са установили, че нито един от тях не произвежда имунни серуми, дори обратно - от "Санофи", Франция са отправили запитване за възможностите за експорт на противозмийски серум.

Затова управителят на фирмата е инициирал срещи с производители на хиперимунна конска плазма извън ЕС. Обсъдени са възможности за доставка на същата с фирма "Тюрк Илач", Турция и с представители на Института по вирусология серуми и ваксини - "Торлак", Сърбия, който е и производител на единственият аналог на българския противозмнйски серум, за който при необходимост могат да се потърсят регулаторни възможности за разрешаване за употреба в страната. Съвместно с ИАЛ и Българската агенция за безопасност на храните "Бул Био" продължава работа за производство в страната или за намиране на нов доставчик на хиперимунна конска плазма. 

Споделяне

Още от България