Проблемите в РПУ-ата намаляват, но мъчно

Полицейските управления отбелязват частичен напредък в работата си със задържани лица, сочат данни от изпълнението на проекта „Гражданско наблюдение в полицията", които бяха представени в сряда. Половината от следените четиринадесет показателя в полицейската работа, обаче трайно не се спазват. Констатира се частичен напредък по критериите за водене на документацията по задържане, предоставяне на храна на арестуваните, хигиена и състояние на местата за задържане. Подобрена е информираността на задържаните за правата им, както и отношението към тях от страна на полицаите. Сигналите за злоупотреба със сила значително са намалели. Положителната промяна обаче може да се отдаде на работата по проекта, осъществен от „Отворено общество“ и МВР.

Данните са от гражданското наблюдение в Районните полицейски управления (РПУ) в София, Пловдив, Варна, Бургас и Плевен в периода юни-август тази година. Трайно неспазваните показатели са свързани с нормативните изисквания по отношение на организацията и управлението на помещенията в РПУ, осигуряването на медицинска и правна помощ на арестуваните за 24 часа лица и на преводач при задържане на чужденци.

В сравнение с 2006 г., когато първата фаза на проекта обхващаше само София, сенаблюдава тенденция на намаляване на сигналите за злоупотреба с физическа сила, частично повишаване на хигиената в полицейските килии и известно подобряване на материалната база в РПУ в резултат на протичащите ремонти.

Неразрешени остават проблемите, свързани с предоставянето на медицинска и правна помощ, провеждането на разпити в нерегламентирани помещения, както инеобоснованите поправки в документацията по задържане.

Изключително важен проблем е липсата на специална подготовка, отделни помещения и технически средства за работа със заразноболни арестанти, лица в абстинентно състояние и психично болни лица. Това създава сериозен риск от разпространение на заразни болести в РПУ, който засяга както останалите задържани, така и самите полицаи.

В курортните центрове нараства проблемът с липсата на механизъм и бюджетнисредства за осигуряване на преводачи в случаите на задържане на чужденци. Често се налага ползването на езици, различни от стандартно използваните от туроператорите и учителите, като румънски и финландски. Това означава, че в средносрочен план МВР няма да може да продължава да разчита на екскурзоводи и учители за извършването на преводи и е необходимо да се намери трайно нормативно решение на проблема.

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?