Пробното преброяване стартира на 1 септември

Пробното преброяване стартира на 1 септември
Пробното преброяване, което НСИ ще проведе от 1 до 14 септември, ще обхване около 35 хил. души в населени места на три области - Стара Загора, Плевен и Велико Търново. Ангажирани са 200 преброители, на всеки от които ще се падат средно по 80 жилища и по 250 човека.

Пробното преброяване ще е тест за изработените преброителни карти, за организацията и ще даде предварителна представа за броя на хората, които ще използват възможностите на Интернет за попълване на електронен преброителен формуляр. Той ще се активира на в 8.00 ч. на 1 септември.

За първи път още на пробното преброяване ще можем да се преброим по Интернет от цялата страна, а не само в посочените три области, заявиха от НСИ. Резултатите ще покажат каква част от хората предпочитат новите технологии за броене, а това от своя страна ще определи броя на преброителите през март догодина.

Около една трета от българите са готови да се преброят по интернет. В София и Варна електронният начин за подаване на данни предпочита всеки втори. Това съобщи в понеделник във Варна председателят на Националния статистически институт Мариана Коцева. По думите ѝ НСИ е провел специално проучване за нагласите на хората да се преброят по интернет, като са анкетирани 9 хиляди българи.

Пробно преброяване по Интернет започва в 8.00 часа на 1 септември и ще продължи до 8.00 часа на 7 септември 2010 г. Хората, преброили се по Интернет, задължително ще получат системен уникален код, който трябва да предадат на преброителите, при посещението им в техните домове. С него те ще удостоверят, че се попълнили електронния вариант на преброителната карта.

На 7 септември 2010 г. в 8.00 часа ще започне класическото пробно преброяване - чрез преброители, които ще попълват книжния вариант на преброителната карта и ще приключи в 20.00 часа на 14 септември 2010 г.

Ще бъдат обхванати по един квартал в областния град и съответно селата Копринка и Габарево в Старозагорско, Гривица край Плевен и Дебелец близо до Велико Търново.

Вече се създават общинските комисии, чиято задача ще бъде да одобряват преброителите, които ще обикалят по домовете на хората, каза Коцева. Кандидатите трябва да отговарят на строги критерии, включително да имат поне средно образование и да не са криминално проявени или осъдени.

Пробното преброяване ще възпроизведе основното, което е насрочено за март 2011 г. НСИ е открил телефонни линии за абонатите на всички мобилни оператори, на които гражданите могат да задават въпроси, свързани с преброяването.

По данни на НСИ в края на 2009 г. населението на България е около 7.563 млн. души.

Критичният момент на пробното преброяване е 0.00 часа на 1 септември 2010 г. Това означава, че всички данни за местонамирането и състоянието на населението, жилищата и сградите ще се отнасят към него.

Сред целите на пробното преброяване е да се тестват включените в преброителните карти въпроси, тяхното формулиране, разположение и посочените отговори. Ще се оценява също и това как хората приемат въпросите и дали има трудности при попълване на картите.

Коцева уточни, че в анкетните листа за преброяване 2011 има включен цял модул въпроси, които ще изяснят броя на емигриралите от България, както и причините за заминаването им в чужбина. Въпросите се отнасят за периода от 2001 година до сега.

Възнаграждението на преброителите е по 1.60 лв. за всеки преброен човек, 0.50 лв. за попълнена карта за жилищна сграда и 0.80 лв - за попълнена карта за жилище. Преброителите ще получат и по 0.90 лв. за всяко жилище, в което хората са се преброили по Интернет.

Получените данни от пробното преброяване за населението и жилищния фонд ще се използват като тестова база за внедряването на официалното преброяване през следващата година.

Основната задача на преброяването на населението е получаване на статистически данни общо за страната и по отделни административно-териториални единици за броя и състава на населението по пол, възраст, образование, икономическа активност и други демографски и етно-културни признаци, за размерите и характеристиките на сградния и жилищен фонд в зависимост от конкретната социално-икономическа и демографска ситуация на страната.

В 130-годишната демографска история на България до сега са извършени 16 преброявания. На 31 декември 1880 г. е направено първото преброяване на населението на Княжество България. Проведено е преброяване на населението и в Източна Румелия, което по различни причини се смята за неуспешно.

Първото преброяване за 21 век е от 1 март 2001 г. За първи път датата и периодът на провеждането не са традиционно в началото или края на декември, а в съответствие с препоръките на Евростат. При това преброяване данните за България стават съпоставими с тези от другите европейски страни и са част от данните за Европа и за света като цяло.

Споделяне

Още от България