Прочетете внимателно закона за извънредното положение. Може би ви засяга пряко

Адв. Валя Гигова: Пълен хаос със съдебни и процедурни срокове след поправката в закона

снимка БГНЕС

Промените в закона за извънредното положение създават невероятна бъркотия със сроковете за подаване на жалби, удължаване на разрешителни, обществените поръчки, концесиите, предявяване на претенции за щети пред застрахователи и стотици други ситуации, при които гражданите имат досег с администрацията.

Адв. Валя Гигова, която участва в дискусиите в парламента като представител на адвокатурата, предупреди гражданите да прочетат много внимателно закона, защото той най-вероятно ги засяга пряко. Поправките засягат срокове за упражнява на правата и инетересите на буквално милиони българи.

"В първия вариант на закона беше написано, че се спират всички срокове, без изрично посочените. Изричното посочените бяха изключенията по наказателните производства.  Сега се появява друго решение. Спират се всички срокове, с изключение на посочените в приложение към закона. А изключенията са твърде много", коментира адв. Гигова пред Mediapool.

Тя казва, че списъкът от изключения е дълъг и призовава буквално всички граждани да го прегеледат много внимателно.

Приложение 3

Приложение 3 в законазасяга сроковете по делата, които ще се възобновят с изтичането на 7 дни от обнародването на закона. Това означава, че другия четвъртък (16 април) те  ще започнат отново да текат, след като са били спрени от първия вариант на закона за извънредното положение.

Ако става дума за вашето дело за домашно насилие или за делото ви за родителски права, сроковете досега бяха спрени. Например, спрян беше срокът за отговор на искане за домашно насилие. Сега тези срокове се възобновяват от изтичане на седем дни от влизането в сила на измененията в закона. На 16 април започват отново да текат сроковете по всички дела, посочени в приложение 3 на Закона за извънредното положение.

Много е важно да се чете закона

В първия вариант на закона се спираха и почти всички административни срокове, включително срокове за изпълнение на указания на администрацията. Например,  административен орган е указал да се предостави удостоверение за наследници. Този срок беше спрян, защото държавата първоначално реши, че не може да кара хората да си стоят по къщите, но едновременно с това да обикалят за документи.

Сега сроковете за изпълнение на указания на административните органи започват отново да текат. Те вече не са спрени и ще започнат да текат с изтичане на 7-дневен срок от обнародването на закона, тоест, 16 април.

"Много е важно за хората да прегледат приложението на закона. Да видят дали в него попада дело, по което те са страна и да знаят дали срокът е спрян илище бъде възобновен другия четвъртък", призовава адв. Гигова..

Хаос с административните срокове

По член 4 от закона има огромен риск някой да изпусне нещо, предупреждава юристът. Този член регулира две ситуации, но и за двете казва едно и също. Нормата се занимава с въпроса за удължаването на административните срокове.

В първия вариант на закона беше предвидено простото правило, което беше еднакво за всички - всички срокове се удължават с един месец от отмяната на извънредното положение. Това правило засягаше всички административни актове със срочен хакартер.

Например, имате разрешително за строеж, но не сте си осъществили строителство, а срокът по документи ви изтича на 20 март. Това е всредата на извънредното положение. В първия вариант законътпостановяваше, че няма нужда да се ходи на 15 март за пускане на молба за удължаване на разрешителното. Това можеше да се стори в месеца след края на извънредното положение. Подобно бе положение с редица важни срочни административни актове като разрешението за търговска дейност, за митнически склад, за продажба на петролни продукти, подновяване на ипотека и особен залог, както и много други.

"Ние имаме много срокове в най-различни закони – това са разрешения, лицензи и регистрации. Много от тях ще започнат да изтичат. Човек трябва да има време, за да си подаде документите и да си запази правата, където това е възможно. И затова бе справедлив срокът от месец след края на извънредното положение", казва адв. Гигова.

По думите ѝ промените в закона буквално са обезсмислили първоначалната му идея да се даде месец на гражданите след края на извънредното положение. За целта депутатите са създали нова алинея на чл. 4 в закона, в която са изброени сроковете, които са изключени от този общ принцип.

Това са всички срокове по обществените поръчки, по концесионните договори, по Закона за държавата собственост, по Закона за общинската собственост, отчуждителните процедури, по Закона за държавната собственост, из ползването на земеделски земи, Закона за горите. Списъккът е много дълъг и хората трябва да видят дали това ги засяга, призовава адв. Гигова.

Ако някой е засегнат от промяната, трябва да знае, че срокът ще бъде запазен до седем дни от влизане на поправките в закона в сила.

Примерно, ако разрешението за строеж е изтичало на 20 март, при първия вариент на закона гражданинът е имал право да поиска неговото удължаване в срок от месец след отмяната на извънредното положение.  Сега Законът за устройство на територията е сред изключенията, по които не се прилага удължаването. Засегнатите трябва да подадат молбата си за удължаване на изтичащото им разрешение за строеж до 7 дни от влизане на този закон в сила.

Проверка на Mediapool показва, че промените в закона са прокарани заради масовото оплакване на министри, че администрацията ще спре да работи. Аргументът им е бил, че цялата адмистрацията трябва да чака месец след края на извънредното положение. Поради това управляващите са решили да създадат огромно объркване в гражданския оборот чрез въвеждане на най-разнообразни изключния от общото правило, че сроковете спират да текат по време на извънредното положение. Всичко това - за удобство на администрацията и за сметка на гражданите.

Как можеше да се предотврати това

Депутатите игнорират факта, че всеки административен акт може да бъде обявен за предварително изпълнение. Актът може да бъде изпълняван във всички случаи, в които има съгласие на заинтересованите лица.  Ако молителят е удовлетворен от акта, той няма да го обжалва.

Проблемът е, че има един широк кръг от лица, които не са поискали издаването на този акт, но в същото време са засегнати. Те също имат право да обжалват. Например, това са съседите при издаване на подробен устройствен план (ПУП). Те имат право да жалят този ПУП и трябва да бъдат уведомени. Техните права бяха съхранени до влизането в сила на промените в закона. Сега до 16 април те трябва да си свършат работа с администрацията или може да се окажа с огромна сграда пред терасата.

"Целта беше да не караме хората да ходят по общините, за да се запознават с плановете, да наемат адвокати и архитекти за консултиране, за да знаят какво да пишат. Сега те ще трябва да се занимават с това", казва адв. Гигова.

Параграфът е 49, но е като параграф 22

Параграф 49 в новия вариант на закона също е много важен и засяга множество срокове. Той принципно указва, че сроковете по редица закони не се променят, което създава неяснота в гражданския оборот.

"Така написан параграф 49 поставя много сериозни правни въпроси. Новата му редакция засяга Кодекса за застраховането. Ако сроковете не се променят, това означава ли, че хората няма да се ползват от удължените срокове от месец след края на извънредното положение? Ще трябва ли да ходят да си завеждат пред застрахователя щетите от ПТП, например. Това е изключително опасно нещо, защото в този списък попадат всички финансови закони. Малък или голям, бизнесът е за всички. Когато въвеждаш правило и от него множество изключения, хората се объркват кое е правилото.", казва адв. Гигова.

Споделяне

Още по темата

Още от Анализи и Коментари