Продължава бавното намаляване на безработицата, през октомври тя е 10,7 %

Намаление на равнището на безработицата през октомври 2014 година в сравнение с октомври 2013 година отчита статистиката на Агенция по заетостта (АЗ).

През октомври 2014 г. безработицата в страната е 10,7 на сто. За сравнение, през същия месец на 2013 г. то е 11,2 на сто, или с 0,5 процента по-високо. Регистрирани в бюрата по труда са 351 445 души - с 15 522 души по-малко в сравнение с миналата година по това време.

Спрямо септември 2014 г. обаче през октомври равнището се покачва с 0,2 процентни пункта, което означава, че броят на регистрираните безработни се е увеличил с 6070 души. През 2013 г. безработните през октомври са били с 12 404 повече спрямо септември. Двойно по-ниското увеличение през тази година е постигнато въпреки очакванията около 8 хил. души да се върнат в бюрата по труда през октомври 2014 г. Причината е краят на участието им в програми, осигуряващи работни места, субсидирани от държавния или европейския бюджет, коментират от Агенцията по заетостта.

Прогнозите са договорите на общо над 17 хиляди души да изтекат през последните три месеца на годината.

Нивото на безработицата през последните 4 месеца е по-ниско на годишна база, въпреки че на субсидирани места работят средно около 37 хиляди души по-малко. Данните показват, че през октомври 2014 г. на работа са постъпили 22 392 безработни (с 3894 души повече спрямо предходния месец). Седемдесет и едно на сто от тях - 15 933 души, са се реализирали в реалния сектор.

През октомври 2014 г. новорегистрираните безработни в бюрата по труда са 45 218 души - с 4931 по-малко спрямо октомври 2013 г.

Споделяне

Още от България