Продължава разминаването между заложеното и изпълнението в бюджета на НЗОК

През февруари събраните приходи в Националната здравно-осигурителна каса са 125.8 млн. лева, което е 5.1 на сто от годишния план, съобщиха в сряда от институцията. Така касата продължава да събира по-малко средства от заложеното в бюджета ѝ. За сравнение през февруари миналата година постъпленията са били 7.5% от годишния план.

От здравно-осигурителни вноски през февруари са постъпили 122 млн. лева, а разходите на касата са 152 млн. лева.

За първична извънболнична медицинска помощ през са изплатени 10.4 млн. лева, което е 6.6 на сто от годишния план. За специализирана извънболнична медицинска помощ е усвоен ресурс от 12.5 млн. лева или 8.1 на сто от годишния план.

За дентална помощ разходите са 8.8 млн. лева, с което се отчита изпълнение спрямо годишния план от 9.6 на сто. За медико-диагностична дейност изплатените средства през февруари са в 5.2 млн. лева, т.е. 8.4 на сто спрямо плана за годината.

За лекарства изплатената сума е 31.5 млн. лева, с което се отчита изпълнение спрямо годишния план от 9.5 на сто. За болнична помощ са изплатени 78.1 млн. лева.

Споделяне
Още от България

Вярвате ли на приказката на Божков за Али Баба и подкупите към управляващите?