Продължават да намаляват дублиращите се за субсидии ниви

Продължават да намаляват дублиращите се за субсидии ниви

За четвърта поредна година общият размер на застъпената площ и броят на земеделските стопани, които ги очертават в ортофотокартата, за да получат европейски субсидии, намаляват значително. Това сочат данните от приключилите кръстосаните проверки в Държавен фонд "Земеделие" за Кампания 2018, съобщават от пресцентъра на фонда.

За настоящата кампания са установени застъпвания в заявленията на 9 456 кандидати с обща площ 5 457 ха. За сравнение миналата година фермерите с дублирани части от ниви са били с хиляда повече, а общият размер на двойно декларираната площ е била над 6 000 ха.

От фонда уведомява земеделските стопани, кандидати по схемите и мерките за директни плащания, че започва процедурата по изпращане на уведомителните писма за установените застъпвания. В срок до 20 работни дни от получаването на уведомително писмо, но не по-късно от 1 декември 2018 г., кандидатите трябва да се явят в съответната областна дирекция на ДФ "Земеделие". Там следва да представят документи, доказващи правото за ползване на застъпените площи.

Земеделските стопани имат възможност да направят справка за застъпванията за Кампания 2018 и какъв е размерът на декларираните от двама фермери площи в секция "Система за индивидуална справка по Директни плащания". Платформата се намира на сайта на фонд "Земеделие".

Споделяне

Още от Бизнес