Продължават гражданските протести за екологичната мрежа “Натура 2000”

Още от България