Продажбата на БМФ стартира с 30% от акциите през борсата

От Български морски флот първо ще се предложат за приватизация 30 на сто от капитала на параходството. Продажбата им ще стане през фондовата борса, след което ще бъде обявена процедурата и за оферти от кандидат-купувачи на останалите 70 процента. Около това становище се обединиха в сряда след тричасов дебат комисиите по транспорт и телекомуникации и по икономическа политика. Те одобриха на съвместно заседание варианта на стратегията за продажба на дружеството, койта ще се обсъжда в пленарна зала..

При оценката на офертите за мажоритарния дял ще се следва схемата 70 процента тежест на цената, 30 процента на инвестициите и 10 процента на трудовата заетост, решиха членовете на двете комисии.

В стратегията за приватизация на БМФ е заложено и запазване на минимален брой от 3500 служители от страна на бъдещия инвеститор за срок от три години от продажбата на акциите. В момента в националния ни морски флот работят 5030 служители.

Мнозинството не подкрепи предложението на Румен Овчаров от левицата за определяне на минимална цена на флота от 625 000 000 евро. Не бе подкрепено и предложението да отпадне текстът в стратегията, даващ негативна оценка, свързана с остарелия парк на морския флот.

В момента БМФ разполага с 84 кораба, като средната им възраст е 23 години и голяма част от тях ще отиде за скрап, коментираха депутати.

В така предложения вариант на стратегия за приватизацията на БМФ ЕАД основни приоритети ще бъдат запазване на предмета на дейност на дружеството и осигуряване на средства за увеличаване и модернизиране на плавателния състав.

Споделяне

Още от Бизнес