Продажбата на Тополовград-БТ и Първомай-БТ одобрена

Договорите за продажба на Тополовград-БТ и Първомай-БТ са одобрени от Надзорния и от Управителния съвет на Булгартабак холдинг, съобщиха от пресцентъра на дружеството. Ачаква се сдалките да се подпишат до края на следващат аседмица.

Тракия табак ЕООД ще плати 600 хиляди лева за 85,87 на сто от капитала на Тополовград-БТ при подписването на контракта за приватизацията. Купувачът бе красилан първи в конкурса. Новият собственик ще има задължението да погаси или уреди всички просрочени задължения на дружеството в срок от три месеца от придобиването на акциите.

Към 30 септември 2004 г. краткосрочните задължения на Тополовград-БТ възлизат на 217 000 лева. Общо поетите задължения са в размер на 334 хиляди лева.

ЕТ Заара-Янчо Иванов ще плати 390 хиляди лева за 85,68 процента от капитала на Първомай-БТ. Половината от цената ще бъде платена в деня на подписването на договора, останалата - в 14-дневен срок.

Прехвърлянето на акциите на Първомай-БТ ще стане чрез блокова сделка на борсата. Купувачът трябва да погаси или уреди просрочени борчове на дружеството в срок от три месеца от придобиването на акциите. Към 30 септември краткосрочните задължения на Първомай-БТ АД са 730 000 лева. Общо поетите задължения са в размер на 1,189 млн. лева.

Тракия табак ЕООД и ЕТ Заара-Янчо Иванов са компании с опит в тютюневия бранш, посочват от холдинга.

Купувачите в срок от три години няма да имат право да променят предмета на дейност на дружествата и да прекратява дейността им. Купувачите ще поемат всички социални задължения, съобразно Колективните трудови договори, действащи в Тополовград-БТ и в Първомай-БТ. Също за период от три години купувачите ще са длъжни да се отчитат на Булгартабак холдинг за изпълнението на задълженията по договорите.

Акциите на Булгартабак холдинг в тютюневите дружества в Дулово, Дупница, Харманли, Исперих, Сандански, Смолян и Ямбол ще бъдат продавани чрез търг с явно наддаване. Процедурата ще се проведе на 15 декември, посочват от холдинга. Депозитът за участие в нея е 20 000 лева.

Още от Бизнес

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?