Проект по ФАР ще прави закрити военни бази годни за бизнес

Проект за конверсия на освободени войскови имоти ще стартира от октомври. Програмата се финансира от ФАР и целта ѝ е да реконструира закрити военни бази и да подпомогне стартирането на бизнес - проекти на тяхна територия, стана ясно от думите на шефа на фондация "Микрофонд София", която е изпълнител на проекта - Стелиян Стойчев. Той е и управител на фондация "Ресурсен център" - изпълнител на програмата за социална адаптация на освободени военни в следствие от реформите в армията.

Проектът за реадаптация на бившите военни бази в центрове за развитие на бизнес ще започне с реконструирането на бившето танково и мотострелково поделение в Симитли и с базата в Разград. За ремонта на всеки един от двата обекта засега е предвидено финансиране от по 3 млн. евро, но според Христо Медаров - отговорник по ФАР - ИСС към МРРБ, тези средства няма да достигнат, затова ще бъдат търсени и алтернативни източници та пари.

Очаква се ремонтът на базите да продължи 30 месеца. Той включва рекултивация на почвите, подобряване на наличната инфраструктура и обновяване на сградите. След приключването на този етап от работата, специална комисия от представители на фондацията - изпълнител на проекта, на местната власт, на МРРБ и МО ще преценят кой точно от предложените бизнес - планове да бъде стартиран в обновените бази. Приоритет ще имат проекти, предложени от бивши военни.

Имотите ще бъдат предоставяни за безвъзмездно ползване в продължение на 10 години на лицата, които спечелят конкурсите. След изтичане на срока договорът с тях или ще бъде подновяван, или имотите ще бъдат върнати на държавата.

Засега все още не е ясен механизмът, по който имотите ще се деактуват, защото нямат нотариални актове. В момента се прави правен анализ, въз основа на който ще бъде конкретизиран и механизмът за безвъзмездното им отдаване за ползване и за последващото им връщане на държавата или съответно на общината.

Стойчев обясни, че във фондацията вече са започнали да постъпват проекти за бизнеспланове, като предложенията за базата в Разград варират от изграждане на винарна с дегустационни зали, през гъбарник с цех за преработка на гъби до превръщането ѝ в завод за производство на биодизел. Детска сладкарница и магазин за хранителни стоки с паркинг са други от предложенията. За Симитли пък са постъпили планове, предвиждащи създаването на комплекс от кравеферма, мандра и месокомбинат, изграждане на социален дом за възрастни хора, както и на пожарна. Един от проектите включва превръщането на базата в център към МО за събиране, съхранение и унищожение на военна техника и оръжейна система от закритите военни гарнизони в България.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?