Проект за определяне на риска от наводнения стартира в Пловдив

Споразумение за стартиране на пилотен проект за оценка и управление на рисковете от наводнения в община Пловдив ще подпишат във вторник заместник-кметът на града Александър Долев и управителят на “EВН Геоинфо“ Герхард Мьослингер, в присъствието на регионалния мениджър на EВН за България Йорг Золфелнер. 

В рамките на споразумението ще се реализира пилотен проект за симулация на високи води в Пловдив съгласно евродирективата за оценка и управление на рисковете от високи води. Според нея страните членки на ЕС трябва да разработят и публикуват карти на рискови при наводнения зони.

В рамките на проекта ще се заснемат около 200 квадратни километра, включително 18 километра по течението на река Марица и ще се идентифицират рисковите и застрашени обекти в Пловдив. Ще се определят и размерът и потенциалът на очаквани щети и ще се планира мерки против наводнения и за взимане на решения при бедствия и аварии.

Споразумението следва политиката на EВН за дългосрочно инвестиране в България. Само в Община Пловдив в рамките на последните три месеца бяха стартирани проекти на обща стойност над 110 милиона лева, посочиха от компанията.

Проектите включват изграждане на когенерационна централа в TEЦ Пловдив Север за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, разширяване и модернизиране на топлопреносна мрежа и изграждане на електрическа подстанция Царацово. 

От стъпването си в България през 2005 г. досега австрийското дружество е вложило над 700 милиона лева.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?