Проект за винарна с хотел в Иракли е спрян заради негативна екооценка

Плаж Иракли

Проект за изграждане на винарна за винопроизводство с хотел и рекреационни обекти в Иракли е бил прекратен от бургаската екоинспекция. Причината е, че три последователни пъти ведомството дава отрицателни становища за доклада за въздействието върху околната среда на строежа и оценката му за съвместимост със защитите на местността Кладери, където се планира да е винарната хотел и която е част от европейската екомрежа "Натура 2000".

Процедурата за одобрението на строежа на фирмата "Дарс Инвест" ЕООД край несебърското село Емона е започнала  през 2015 г., но се оказва, че намеренията на инвеститора ще увредят околната среда

Местност Кладери е част от територия, позната сред широката общественост като Иракли. Тя влиза в границите на две защитени зони от европейска значимост - BG0002043 "Емине" и BG0001004 "Емине-Иракли".

Районът е със запазена природна среда и с висока консервационна стойност. Предвид това всички проекти се подлагат на най-тежките процедури по околна среда, предвидени по закон, с цел въвличане на обществеността в процеса на разглеждане на инвестиционните инициативи, посочват от МОСВ.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес