Проектът "Алея първа" се ускорява с пълномощно от държавата

"Холдинг Варна" с право да представлява областната управа

Проектът "Алея първа" се ускорява с пълномощно от държавата

Областният управител на Варна Данчо Симеонов е издал пълномощно на "Холдинг Варна" (част от групировката ТИМ) с цел ускоряване на проекта "Алея първа". Документът е издаден на 1 август миналата година и дава право на компанията да представлява държавата пред останалите публични институции. Пълномощното е неразделна част от допълнително споразумение към договора за продажба на парцелите в Морската градина през 2009 година.

С него държавата се съгласява да осигури свободен достъп на строителната техника на "Холдинг Варна", за да се извърши укрепване на свлачището, което е единствената пречка пред реализация на проекта "Алея първа". В сключения договор се казва, че всички разходи по укрепването на свлачището са за сметка на частния инвеститор, а държавата се съгласява да окаже цялото необходимо съдействие по реализирането на проекта.

Пълномощното ще даде право на "Холиднг Варна" да представлява държавата пред община Варна, здравната инспекцията, Е.ОН, ВиК, пощите, пожарната и всички останали институции, които имат отношение към проекта по укрепване на скатовете на Морската градина.

Провеждането на аварийно-укрепителните работи между първа и втора буна във Варна е изрично условие за застрояването на територията. Бързото укрепване на бреговия скат означава и по-бързо започване на строителство на хотелите край плажа.

Пълномощното от Данчо Симеонов важи само за спиране на свлачището, но то ще разтовари "Холдин Варна" от задължението да търси постоянно съдействие от областната управа. Компанията получава право да подаде от името на държавата инвестиционните проекти за стабилизирането на свлачището, да получи разрешителните за строеж, да подписва вместо областната управа всички актове и протоколи около строителството, както и да се занимават с проектантите и строителите. Холдингът получава правото и да преупълномощава трети лица да извършват тези задачи от името на държавата.

Съгласието на областната управа бе нужно на частната компания, защото имотите на ТИМ граничат с бреговата ивица, която е изключителна държавна собственост. Споразумението дава право на свободен достъп на "Холдинг Варна" до плажа, без който е невъзможно навлизането на строителна техника по обектите.

Mediapool потърси коментар от областния управител и "Холиднг Варна" за договора и пълномощното. Симеонов обеща да отговори писмено на всичките ни въпроси, но в крайна сметка от администрацията му изпратиха единствено копия на документите с уговорката, че те отговарят на всички въпроси. Mediapool вече разполагаше с тях от гражданския активист арх. Калина Павлова, която ги получи по Закона за достъп до обществена информация.

Областният управител обаче не отговори на ключовия въпрос дали има практика областната управа да издава пълномощни на частни фирми за по-бързо реализиране на техните проекти. От "Холдинг Варна" заявиха, че не могат да вземат отношение по този въпрос, защото нямат информация за практиката на държавата и областна администрация.

Компанията заявява, че допълнителното споразумение е сключено за "бързина и административна икономия".

"За реализация на инвестиционен проект "Алея Първа" е необходимо извършване на аварийни укрепителни мероприятия, които засягат и попадат в имоти държавна собственост", се казва в отговора на "Холдинг Варна".

Mediapool потърси областния управител на София Данаил Кирилов в опит да се намери отговор на въпроса дали има практика по издаването на пълномощни на големи инвеститори при реализация на проекти. С уговорката, че не коментира конкретния проект, Кирилов заяви, че той лично не е издавал пълномощни на частни компании за проектиране и издаване на разрешителни за строеж.

"Ние оказваме пълно административно съдействие на инвеститорите, но нямам практика по издаването на пълномощни", добави той.

Главният секретар на Министерския съвет Росен Желязков отговори на Mediapool, че не е запознат с казуса. "На първо четене обаче, както ми предавате фактите, не виждам да има пречка областният управител да упълномощи частния инвеститор да свърши работа, която е в правомощията му. Става дума за конкретна задача, а не упълномощаване по принцип. Още повече, че задачата ще бъде извършена за сметка на инвеститора", каза Желязков и допусна, че областният управител на Варна не би действал на своя глава в разрез със закона.

В момента във Върховния административен съд (ВАС) тече дело, в което граждани на Варна атакуват сделката за "Алея първа" като незаконна. Вече над година обаче делото все още не е започнало по същество. До момента ВАС излезе с две противоречиви становища, като в първото прие, че ищците имат правен интерес да атакуват продажбата на терените на "Холдинг Варна" като жители на града, а във второто – точно обратното.

Големите противоречия около проекта са свързани с решението на бившия областен управител на Варна Христо Контров (ДПС) от юли 2009 година да продаде имот - частна държавна собственост - площ от Морската градина, въпреки липсата на решение на Министерския съвет, което превръща имота от публична в частна държавна собственост.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Докъде е проникнала руската шпионска и пропагандна мрежа в България?