Проектът Борисов-Местан шкартира 2/3 от реформаторските идеи

Сн.: БГНЕС

След като три дни лично търси консенсус за конституционните промени, внесени от правосъдното министерство, премиерът Бойко Борисов обяви в сряда, че ГЕРБ приемат искането на ДПС за чисто нов законопроект, който осакатява повечето реформаторски предложения. Лидерът на ДПС Лютви Местан каза, че текстовете ще бъдат внесени от депутатите на ГЕРБ, а проектът, подкрепян от реформаторите, ще умре от естествена смърт.

Какво предвижда новият законопроект, който междувременно Реформаторският блок отказа да подкрепи и така препъна плана на Борисов и Местан за гласуването с конституционно мнозинство от 180 депутати.

Проектът, известен като "План Б", стъпва трите точки, до които беше редуцирана реформата в трите дни, през които Борисов договаряше консенсуса с ДПС и АБВ. Те са разделяне на Висшия съдебен съвет (ВСС) на прокурорска и съдийска колегии, пряк избор на членовете на ВСС от съдебната власт и правомощия на Инспектората да проверява имотите на магистратите и да ги следи за конфликт на интереси.

От новия проект са изрязани редица основни идеи - явно гласуване при кадровите назначения във ВСС, скъсяване на мандата на ВСС и въвеждането на макар и минимална отчетност на държавното обвинение.

Според предложенията, които бяха внесени от ГЕРБ и Реформаторите през месец май, веднъж годишно обвинител №1 трябва да отговаря пред НС. И сега главният прокурор е длъжен да внася годишен отчетен доклад в парламента, но отговарянето на депутатските въпроси е с пожелателен характер.

В проекта ГЕРБ-ДПС не се предвижда намаляване на мандата на ВСС от 5 на 4 години, което е мярка срещу създаването т.нар. "съдебна номенклатура".

Отпада също и съвещателният глас на правосъдния министър на заседанията на двете камари на ВСС, сезирането на КС от съдилищата и Висшия адвокатски съвет, изискването главният съдебен инспектор да има 10 години стаж като съдия, а самият инспекторат по модел на ВСС да е разделен на две квоти.

ДПС отстъпва само по едно от ключовите предложения на Христо Иванов - двете камари на ВСС - съдебната и прокурорско-следователската, да могат да взимат самостоятелни кадрови решения. Досега ДПС защитаваше позицията на главния прокурор, че решенията за назначения, уволнения и повишения на магистрати трябва да се взимат от общия пленум на двете камари, което на практика бетонира практиката за прокурорска намеса в съда.

ДПС спазари този компромис срещу това да отпадне паритетът при избора на членове в прокурорската колегия на ВСС. Така "План Б" на конституционните промени всъщност гарантира безконтролността на прокуратурата, като в същото време засилва възможността за политическо вмешателство в съда, като завишава с една бройка парламентарната квота в съдийската колегия.

Заложените от правосъдното министерство квоти целят да гарантират максимална независимост на съдийската камара, както и да балансират прекомерната еднолична власт на главния прокурор в държавното обвинение, като въведат лека доминация на политическата квота в прокурорската камара.

В проекта "Борисов - Местан" съдийската колегия ще има 14 вместо предвидените 13 членове, от които шестима да са излъчени от парламента и 8 от съдиите. Като се има предвид, че в колегията влизат шефовете на двете върховни съдилищата, те, заедно с политическата квота, ще имат равен брой гласове с членовете, избрани от самите съдии.

В проекта на Христо Иванов разделението в съдийската колегия е 8 на 6 в полза на съдиите спрямо политическата квота.

Според новите текстове прокурорската колегия ще има 11 членове, в т.ч. главният прокурор, четирима членове, избрани от прокурорите, 1 – от следователите и петима, излъчени от НС. Реформаторският проект предвиждаше политическа квота от шестима членове, което даваше превес на политически номинираните в нея.

Трябва да се има предвид, че отстъпката на ДПС за разделното кадруване във ВСС може да се окаже трик, тъй като ГЕРБ, ПФ, АБВ и БДЦ се съгласиха преди второто четене на промените да бъде отправено питане до Конституционния съд. Като се има предвид, че това е същият състав на КС, който преди година и половина изпълни политическата поръчка в услуга на Пеевски и ДПС, не е изключено и сега да се произнесе по правилния за тази партия начин.

_______________

Този документ е  създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Споделяне
Реформирай това!

Проектът "Реформирай това!“ ще следи провеждането на управленски реформаторски мерки. Имаме амбицията да "реформираме“ и медийния подход към случващото се като сбор от отделни събития, за сметка на самите процеси.

Ако имате позиция, мнение или въпроси, с които да допринесете към темата, може да се свържете с нас тук.

Проектът се финансира в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Всички писмени материали в рубриката ‟Реформирай това!“ са създадени с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България (www.ngogrants.bg).

Още по темата

Още от Реформирай това!