Проектът на Националната програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването в периода 2007-2013 ще бъде обсъден на национална работна среща

Споделяне

Още от България