Проектът за интермодален терминал в София получи статут на национален обект

Бъдещият интермодален терминал в София да получи статут на национален обект, реши правителството, съобщи в сряда след заседанието на кабинета министърът на транспорта Петър Мутафчиев.

Бъдещото съоръжение за комбинирани превози ще се намира в зоната на Товарна гара – Подуяне, уточни транспортният министър Мутафчиев. Това е вариантът посочен от Канадската агенция за развитие като най-подходящ в сравнение с Волуяк и Казичене. Транспортният министър уточни, че Казичене е определен като най-неподходящ от разглежданите терени, въпреки че заради изнесени в публичното пространство предположения, че именно там ще се строи терминала, голяма част от земята е била изкупена от частни лица с надеждата след това да искат големи обезщетения.

Критериите, по които са били оценени трите терена, са били достъпност до интермодалния терминал, собственост на земята и на последно място положение спрямо комуникациите – магистрален път, летище и жп линия, уточни Петър Мутафчиев.

Голямата част от терена в Подуяне, където ще се строи интермодалният терминал, е собственост на Националната компания “Железопътна инфраструктура”. Частните терените са малко и те ще се отчуждават на по-късен етап. В бюджета на ведомството за следващата година са планирани близо 5,4 млн. лв.  за започване на строителните работи, в които са включени реално парите за обезщетение на частните собственици на парцели. Над 2,1 млн. лв. са предвидени и за проектиране на интермодалния терминал.

Министър Мутафчиев уточни, че и двата етапа на строителство на интермодалния терминал ще се финансират от Кохезионния фонд на Европейския съюз. Предварителните данни сочат, че по този проект ще се търсят около 16,5 млн.евро европейски помощи.

Първата фаза включва изграждане на площадка за товарно-разтоварна дейност с прилежащите сгради на терен от 40 дка. , строителство на подходна инфраструктура и паркинг за изчакване на товарните автомобили.

През втория етап ще се разширят съществуващите площадки за товарене и разтоварване върху още 30 дка.

Приоритетно се работи и по проекта за изграждане на интермодален терминал в Русе, уточни Мутафчиев. Следващите центрове, които ще улеснят комбинираните превози ще бъдат изградени във Варна и Бургас.

Споделяне

Още от Бизнес