Проектът за център за споделени услуги на Световната банка в София тръгва през юли

Проектът за център за споделени услуги на Световната банка в София тръгва през юли

Правителството подкрепи намерението на Световната банка да създаде в София свой център за споделени услуги и натовари финансовия министър със задачата да проведе необходимите консултации с банката по реализирането на проекта, при условие за последващо одобрение на конкретните параметри, условия и ангажименти на страните. Това съобщиха от Министерския съвет в сряда.

От правителствената пресслужба припомниха, че през януари 2019 г. висшият ръководен мениджмънт на Световната банка реши да установи изнесения си център за споделени услуги в София. Намеренията са звеното да е с технологична насоченост, което ще отговаря за вътрешните корпоративни и IT операции на банката. Във времето се предвижда да се структурират и други звена за предоставяне на финансови и административни услуги.

Проектът ще се осъществи поетапно, като първоначалната фаза се очаква да стартира през юли 2019 г., а до пет години центърът да постигне пълния си капацитет от над 275 заети.

Според правителството този център ще окаже положително влияние върху икономическата среда в страната, върху осигуряването на работни места за високотехнологични специалисти и за надграждането на потенциал в сектори с висока добавена стойност. "Присъствието на авторитетна организация в лицето на СБ в България ще издигне допълнително престижа на страната ни пред международната инвеститорска общност като атрактивна дестинация за бизнес и инвестиции", посочват от Министерския съвет.

Групата на Световната банка е международна финансова организация, състояща се от пет институции, чиито глобални цели са намаляване на бедността, стимулиране на икономическото и социално развитие и подобряване на жизнения статус на населението. Централата на Групата на СБ е установена във Вашингтон,припомня правителството.

Споделяне

Още от Бизнес