Проекти по Лозаро-винарската програма се приемат с предварително запазени часове

Проекти по Лозаро-винарската програма се приемат с предварително запазени часове

Приемът по мерки "Популяризиране в трети държави" и "Инвестиции в предприятия" от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г. ще се извърша с предварително запазени часове. Това съобщиха от Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ).

Промяната е заради наложените противоепидемични мерки, свързани с разпространение на COVID-19 на територията на страната.

Изискуемите документи по двете мерки ще се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на ДФ "Земеделие" - ул. Гусла 3, отдел "Вино, промоционални програми и лицензии". Часовете за прием ще се записват на телефони: 02/81 87 513, 02/8187 517 и 02/8187 534.

Запазването на часове се предприема с цел осигуряване на безопасни условия и за да се избегне струпване на кандидати в сградата на ДФЗ.

Срокът за подаване на документи по мярка "Популяризиране в трети държави" е от 17 февруари до 31 март 2020 г., а по мярка "Инвестиции в предприятия" от 16 март до 10 април 2020 г.

На интернет страницата на ДФ "Земеделие" кандидатите могат да намерят списъци с често допускани грешки и образци на документите по двете мерки.

От ДФЗ посочват, че по мярка "Популяризиране в трети държави" вместо досегашните 50 %, бенефициентите ще могат да получат до 60% европейско финансиране за промоции на вино на пазарите извън ЕС. От по-високия размер на европейско финансиране ще могат да се възползват всички кандидати, чиито проектни предложения са подадени и одобрени в срок от 12 месеца, считано от 3 февруари 2020 г.

От своя страна кандидатите по мярка "Инвестиции в предприятия" освен за закупуването на нови машини и съоръжения, свързани с процеса на производство и съхранение на вино, ще могат да кандидатстват и за строително-монтажни работи по изграждане, надстрояване, пристрояване или реконструкция на сгради, предназначени за производство и съхранение на вино, контрол на качеството на произведените вина и други.

Споделяне

Още от Бизнес