Проектозокът за регистрацията на строителите бе изпратен за съгласуване

Последният вариант на законопроекта за регистрацията на строителните фирми е изпратен за съгласуване сред останалите заинтересованите ведомства, съобщиха в понеделник от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Този закон поставя началото на една обща браншова структура – Конфедерация на българските строители, която ще създаде и поддържа централен регистър на строителните фирми.

В средата на тази седмица изтича срокът за браншовите организации на строители, проектанти и инженери да внесат предложенията си за промяна в Закона за устройство на територията. Според Любомир Ташков, председател на Камарата на инженерите, в инвестиционното проектиране е нужно да се въведе длъжността главен инженер в общините. Необходимо е да се създадат и наредби за регионалните планове и за вертикалната планировка.

Колегата му от Камарата на архитектите Атанас Тосев защити твърдо идеята да се създаде напълно нов закон за строителството. Според председателя на Българската асоциация на инженерите - консултанти Марин Бакалов, създадената работна група за промяна на ЗУТ има шанс да направи кардинални промени в законодателството, но е възможно те да останат козметични.  

Нормативната база в страната, която регламентира строителния сектор, отговаря на европейските изисквания, сочи проучване на Световната банка, представено от заместник-министърът на регионалното развитие Савин Ковачев. Дори в някои елементи Законът за устройство на територия (ЗУТ) превъзхожда сходните закони на страните – членки на ЕС.

Препоръките в проучването съвпадат до голяма степен с  идеите за промяна на Закона за устройство на територията, които се обмислят в момента, уточни заместник-министър Савин Ковачев.

Още от Имоти