Професионална гимназия "Златица" и бизнесът започват прием по дуално обучение

Професионална гимназия "Златица" и бизнесът започват прием по дуално обучение

Професионална гимназия "Златица" и бизнесът от Средногорието за поредна година дават възможност за перспективно развитие на учениците, завършили седми клас.

Гимназията, подкрепена от община Златица и най-големите компании от региона - "Аурубис България" АД, "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД, "Елаците-Мед" АД, "Геотрейдинг" АД, Геострой" АД и Групата на инженеринговите компании, предлага дуално обучение в две специалности през 2021/2022 година:

- Машини и съоръжения за заваряване

- Електрообзавеждане на производството.

Специалностите са с петгодишен срок на обучение и разширено изучаване на чужд език, а учениците получават трета степен на професионална квалификация.

Всеки успешно завършил седмокласник може да кандидатства за прием. Срокът за подаване на документи за участие в приема е 5 - 7 юли 2021 г.

Дуалната форма на обучение е един от най-съвременните модели на учене чрез работа, който дава доказани резултати. Тя се осъществява паралелно на две места – в професионалното училище и фирма - партньор.

Обучението е 5-годишно и е разделено на два етапа. В първия (от 8 до 10 клас) учители по общо и професионално образование в училището осъществяват теоретичната и практическата подготовка на учениците. Във втория етап (11 и 12 клас) два или три дни седмично учениците надграждат наученото в реална работна среда в предприятие-партньор, под ръководството на наставници. Освен опит и практически знания, гимназистите получават и възнаграждение за своя труд.

Цялата информация за приема, сроковете и специалностите е публикувана на специално създадения интернет сайт: www.dual.zlatitsa.com.

"Дуалното обучение в Професионална гимназия "Златица" е една отлична перспектива за професионално развитие и бъдеще. Затова искрено препоръчвам на родителите и на учениците, завършили 7 клас, да се запознаят с нашата програма и специалности. В района на Средногорието работят три от най-големите предприятия в България. Благодарение на тях ние успяхме да създадем модерна лаборатория по електротехника и електроника в училището", каза Величка Баланова, директор на гимназията

"Нашите ученици разполагат с модерна база и се обучават в съобразена със съвременните изисквания среда. Учениците, които ще приемем през учебната 2021-2022 г. ще получат знания и опит, с които ще имат предимство на пазара на труда при професионалната си реализация. Като учат и работят, те ще имат шанс след завършване да бъдат търсени професионалисти", допълни Баланова.

От старта на проекта до момента в паралелките с дуална форма на обучение (8, 9,10 и 11 клас) се обучават 82 младежи по специалностите Машини и системи с ЦПУ; Машини и съоръжения за заваряване; Електрообзавеждане на производството; Автотранспортна техника и Обогатяване на полезни изкопаеми.

Освен възможност за учене в реална среда, компаниите-партньори подкрепят и финансово специалностите в проекта, като обновяват и модернизират базата на училището, закупуват учебни материали, осигуряват и поощрения за отличилите се ученици.

Споделяне

Още от България

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?