Професионални гимназии ще бъдат модернизирани с 28 млн. лева

Националната търговско банкова гимназия е едно от училищата, които ще бъдат ремонтирани по проекта.

Трийсет държавни професионални гимназии в София и страната ще бъдат ремонтирани със средства по оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020 година. Половината от училищата са в София. За ремонтите са предвидени 13 127 000 лева, като държавата ще съфинансира около 2 млн. лева от средствата по договора.

В рамките на 30 месеца в училищните сгради ще бъде подобрена енергийната ефективност, ще се подменят отоплителни, ВиК и електроинсталации и ще се ремонтират спортни площадки в дворовете. Във всички сгради ще бъдат създадени и условия за достъп на хора с увреждания. Проектът за ремонтни дейности предвижда и доставка на модерно оборудване.

Училищата, които ще бъдат ремонтирани по проекта са Професионалната гимназия по транспорт и енергетика “Хенри Форд“ – София; Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“ – София; Софийската професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ – София; Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“ – София; Професионалната гимназия по аудио-, видео- и телекомуникации „А. С. Попов“ – София; Националната финансово-стопанска гимназия – София; Националната търговско-банкова гимназия – София; Технологичното училище „Електронни системи“ към Техническия Университет – София; Софийската професионална гимназия по туризъм – София; Професионалната гимназия по електротехника и автоматика – София; Професионалната гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – Банкя; Професионалната гимназия по транспорт “Макгахан“ – София; Професионалната гимназия по подемна, строителна и транспортна техника – София; Софийската гимназия по хлебни и сладкарски технологии – София; Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн – София

Материалната база в други 15 държавни професионални училища ще бъде подобрена по силата на втори договор за безвъзмездна финансова помощ с управляващия орган на “Региони в растеж“. Той предвижда обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура в областите Бургас, Сливен, Стара Загора, Хасково и Ямбол.

Средствата по проекта са 15 058 000 лева и с тях ще бъдат модернизирани Професионалната гимназия по химични технологии „Академик Н. Д. Зелинский“ – Бургас, Професионалната гимназия по хотелиерство и туризъм „Академик Неделчо Неделчев“ – Сливен; Професионалната гимназия по механотехника – Сливен; Професионалната гимназия по икономика “Професор доктор Димитър Табаков“ – Сливен; Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Лубор Байер“ – Стара Загора; Професионалната гимназия по електроника „Джон Атанасов“ – Стара Загора; Професионалната гимназия по електротехника и технологии „Георги Стойков Раковски“ – Стара Загора; Професионалната гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт – Казанлък; Финансово-стопанската гимназия „Атанас Буров“ – Хасково; Професионалната гимназия по механоелектротехника „Стойчо и Кица Марчеви“ –Хасково; Професионалната гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ – Хасково; Професионалната гимназия по лека промишленост „Райна Княгиня“ – Хасково; Професионалната гимназия по подемна, строителна и транспортна техника – Ямбол; Професионалната гимназия  по икономика „Георги Стойков Раковски“ – Ямбол; Професионалната техническа гимназия „Иван Райнов“ – Ямбол.

Споделяне

Още от България

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?