Проформа или реална забрана аптека и дистрибутор да са с общ собственик

Проформа или реална забрана аптека и дистрибутор да са с общ собственик

Предложени от здравното министерство промени в Закона за лекарствените продукти предвиждат забрана аптеките и търговците на едро (дистрибутори) да имат общ собственик – физическо или юридическо лице.

Промените, които предстои да се гледат в парламента, на пръв поглед целят забрана на т.нар. вертикална интеграция между търговците на едро и дребно с лекарства с мотива, че това не е добре за конкуренцията.

Реално обаче "забраната" е разписана по начин, който няма да промени нищо съществено на пазара. Въпросът е иска ли държавата действително да забрани вертикалната интеграция, а крайното решение, което засяга бизнес за милиарди, ще е на депутатите.

Как е сега?

В момента в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина не е налице забрана за вертикална интеграция, т.е. носителите на разрешения за употреба на лекарствени продукти, производителите и търговците на едро с лекарства могат да откриват собствени аптеки, както и да участват в търговски дружества, които притежават аптеки. Налице е единствено ограничение магистър-фармацевт, получил разрешение за откриване на аптека (търговия на дребно), да бъде собственик или да участва в търговски дружества с предмет на дейност производство, внос или търговия на едро с лекарствени продукти, включително в дружества на свързани лица по смисъла на Търговския закон. Следователно е налице ограничение на вертикалната интеграция само за случаите, когато физическото лице магистър-фармацевт е носителят на разрешението за търговия на дребно.

Според последния секторен анализ на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за периода 2010 – 2015 г. 4 вериги аптеки имат вертикална интеграция с търговец на едро, като единствено веригата SOpharmacy, свързана със "Софарма", е интегрирана по цялата вертикала, освен с търговец на едро и с производител. Другите три вериги, свързани и с дистрибутор, са "Марешки"-"Фармнет"; "Медея"-"Медея-Фармако" и "Феникс"-"Ремеди Трейдинг".

С предлаганите сега промени се предвижда, че "лице, получило разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, не може да бъде притежател на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека".

Съсловната организация на магистър-фармацевтите – Българският фармацевтичен съюз от години настоява да се забрани вертикалната интеграция, тъй като свързаните субекти в рамките на една икономическа група се привилегироват за сметка на конкурентите. Това може да става чрез по-големи отстъпки, които дистрибутора прави за свързаните с него аптеки или пък може да откаже доставки за аптеки извън вертикалната структура. Съществуват и аргументи в полза на вертикалната интеграция като осигуряването на по-ниски цени, надеждни доставки и др.

Ограничение за свързаност

В свое становище към внесения в НС законопроект Българският фармацевтичен съюз посочва, че с така предложените текстове забраната на вертикалната интеграция няма да бъде постигната, ако няма ограничение за свързаност между носителя на разрешение за търговия на едро и на дребно. "Контролирани и свързани с едно и също лице юридически и физически лица ще продължат да извършват търговия на едро и дребно с лекарства.

Към момента най-големите по обем на дейностите вертикални структури са организирани относно титуляр на разрешенията за търговия на едро и на дребно чрез различни лица. Промяната няма да има практическо значение без въвеждане на изискване за забрана на свързаност между лицата", се казва в становището на съсловната организация. Затова според нея изрично трябва да се запише забрана за свързаност, като това ще трябва да се декларира и за невярно декларирани данни да се носи наказателна отговорност, а ИАЛ да отнема разрешителното за дейност.

КРИБ: Държавна намеса в изградени легално структури

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), където членува и една от засегнатите групи - "Софарма" смята, че абсолютната забрана на вертикалната интеграция посяга върху вече изграден легално бизнес и това е пряка държавна намеса в свободните пазарни отношения.

"И в момента има ограничение едно и също юридическо лице да няма право да притежава едновременно лиценз за търговия на едро и дребно. Това ограничение не се простира върху собствеността на съответните юридически лица. Спазвайки настоящата законова рамка вече за изградени значими икономически, изцяло частни структури", се казва в позицията на КРИБ.

Оттам смятат, че промяна на регулацията в посока на пълна забрана на вертикално-интегрирани структури би довело до пряка държавна намеса в изцяло частен сектор, което ще доведе до намаляване на работни места, заплаха за достъпа на пациентите до терапия, преустановяване на работа на юридически лица със значима социална роля и др. Освен това бизнес организацията посочва, че изграждането на вертикално интегрирани струкутри е глобална тенденция в здравния сектор, която е предизвикана от редица пазарни и регулаторни фактори – натиск за по-ефективно разходване на публичните средства за здраве, постоянен натиск върху маржовете на участниците във фармецевтичната верига и др.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес