Програма "Европа на гражданите" ще разпредели 186 млн. евро за 6 години

186 млн. евро са предвидени за новия период на финансиране по програмата "Европа на гражданите" 2014-2020 г., съобщи Панайотис Карнавос от изпълнителната агенция "Образование, аудиовизия и култура" към Европейската комисия в сряда.

По програмата ще се финансират международни и местни проекти, засягащи общоевропейски теми, свързани с гражданското общество в ЕС. По думите на Карнавос, през новия рамков период ще се дава предимство на проектите, които обединяват различни неправителствени организации, местна власт, изследователски институти и др.

Българското участие по програмата през 2008-2013 г. е било слабо, отбеляза Карнавос. По данни на агенцията за целия период от българска страна са изпратени 216 проекта, от които са били одобрени едва 45. Карнавос допълни, че през новия програмен период Европейската комисия очаква голяма конкуренция при кандидатстването.

Програмата е разделена в две направления – "Европейска памет" и "Демократична ангажираност и гражданско участие".

По "Европейска памет" могат да кандидатстват проекти, свързани с тоталитарните режими в Европа, причините за тях, възпоменаване на жертвите на сталинизма, нацизма, фашизма и др., чествания на 100 годишнината от Първата световна война, 25 години от падането на Берлинската стена и 10 години от разширяването на Европейския съюз към Централна и Източна Европа. Максималният размер на финансирането по тази ос е 100 хиляди евро за проекти, продължаващи не повече от 18 месеца.

В частта за гражданско участие програмата ще подкрепя организациите, които насърчават участието на хората в демократичния живот на Европа – от местната демокрация до овластяването на гражданите да играят пълноценна роля в политиката на ЕС.

Ще се работи по три поднаправления – побратимяване на градове, създаване на мрежи от градове и проекти на гражданското общество. Общо за такива дейности са предвидени до 150 хиляди евро.

Карнавос подчерта, че проектите в тази категория трябва да представят поне две от трите целеви теми – доброволчество, събиране на мнения и насърчаване на гражданското участие и солидарност.

Оценяването на проектите обаче занапред ще бъде само за качество на идеята и няма, както беше досега, да се дава предимство на проектите с участие на по-голям брой международни партньори, държави, организации, уточни още Карнавос.

Приоритет ще се дава по-скоро за разнообразие. Проектите, които ще се финансират, трябва да обединяват различни видове организации – местна власт, НПО, изследователски институти и др. и да развиват различни дейности в областта на изследванията, неформалното образование, обществените дебати.

Допълнително ще се стимулират тези идеи, в които са включени граждани в неизгодно положение. Ще се следи и за това дали проектът обещава да остане "жив" и след края на финансирането.

Освен това, оценката на проектите вече няма да е единична, а ще се извършва на две нива – от външни експерти и от членове на агенцията "Образование, аудиовизия и култура" към ЕК.

Към културното министерство вече е създаден и Национален център за контакт по програмата, който ще информира потенциалните бенефициенти и други заинтересовани страни по програмата.

Споделяне

Още от България

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?