Програма "Обучение за професионалисти в сферата на правосъдието" набира кандидати

Фондация "Америка за България" предоставя възможност за краткосрочно професионално обучение в САЩ на млади български юристи и през 2016 година. Програма "Обучение за професионалисти в сферата на правосъдието" среща 7 български съдии, 7 прокурори и 7 адвокати с най-добрите практики в САЩ в сферата на върховенството на закона.

В първата половина на юни 2016 г. младите юристи ще преминат двуседмично обучение в САЩ като програмата покрива всички пътни разходи, разходи за настаняване, разходи за храна, застраховка, превод от и на английски език, както и обучителни материали за участниците.

Програмата се финансира от фондация "Америка за България" и се администрира от Института за международно образование.

Документи за кандидатстване по програмата се подават само по електронен път до 18:00 часа на 21 февруари 2016 година.

Критерии за кандидатстване:

  • Кандидатите трябва да са български граждани, които живеят и работят в България;
  • Кандидатите трябва да са съдии, прокурори или адвокати;
  • Кандидатите трябва да имат до 10 години професионален опит като магистрати от граждански съдилища или прокуратури, или като адвокати;
  • Кандидатите трябва да имат висока мотивация да приложат в България наученото и да допринасят с работата си за укрепване на независимостта на съдебната система и за издигане на професионалните стандарти в правораздаването;

Допълнителна информация и формуляр за кандидатстване може да намерите на следния адрес.

Фондация „Америка за България” 

Фондация „Америка за България” подпомага израстването и укрепването на динамична пазарна икономика и демократично общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния ѝ потенциал на успешна и модерна европейска нация. Основана през 2008 година, фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.

Институт за международно образование

Институтът за международно образование (ИМО) е един от най-опитните в сферата на глобалното висше образование и професионален обмен. Като независима неправителствена организация, създадена през 1919 г., ИМО е световен лидер в международния обмен на студенти и идеи. Чрез държавно и частно финансиране, институтът разработва и изпълнява над 250 обучителни програми годишно за повече от 20 000 студенти, педагози, млади професори и обучители от всички краища на света. ИМО стартира първите образователни програми в Европа през 1919 г. С отварянето на регионален офис за Европа в Будапеща през 1990 г., институтът работи директно по програми в сферата на висшето образование, администриране на стипендии и тестове по английски език в 30 страни от региона.


За повече информация:

Повече информация за програма „Младите лидери на България” и компонент „Обучение за професионалисти от сферата на правосъдието” може да намерите на интернет страницата на проекта или с е-мейл на: [email protected]

Споделяне

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?