Произвеждаме повече продукция в края на 2011 г.

През четвъртото тримесечие на 2011 г. производителността на труда и приносът на един зает в брутния вътрешен продукт (БВП) се увеличава с 2.6 на сто в сравнение със същото тримесечие на предходната година, съобщи Националният статистически институт (НСИ) във вторник.

През изследвания период в икономиката са били заети 3 304 000 души. Общият брой отработени часове от тях е 1.392 млрд. В сравнение с четвърто тримесечие на 2010 г. броят на заетите е намалял с 2.3 на сто и са отработени с 2.3 на сто по-малко човекочасове.

 

Структурата на заетостта по икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2010 г. и 2011 г. показва увеличение на относителния дял на заетите в аграрния сектор.

 

На един зает се падат 5891 лв. от текущия обем на БВП, като всеки зает създава средно 14.7 лв. БВП за един работен час.

 

Брутната добавена стойност средно на един зает през четвъртото тримесечие на 2011 г. реално се увеличава с 2.1 на сто и съответно с 2.2 на сто за един работен човекочас спрямо

съответното тримесечие на предходната година.

 

Равнището на производителността на труда е най-високо в сектора на услугите – 5693.8 лв.

 

Брутна добавена стойност (БДС) средно на един зает и 13.1 лв. за един работен човекочас. В

индустриалния сектор всеки зает произвежда средно 4969.9 лева БДС, като за един работен човекочас се създават средно 11.7 лева от текущия обем на показателя.

 

Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор – 1064.4 лева БДС на един зает и 2.8 лева за един работен човекочас.

Споделяне

Още от България

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?