Производители и търговци на биопродукти влизат в е-регистър

Производители и търговци на биопродукти влизат в е-регистър

Създаден е електронен регистър за операторите и подизпълнителите, които произвеждат, преработват, търгуват, съхраняват или внасят биологични продукти, съобщиха от земеделското министерство в неделя.

Чрез него ще е възможен цялостен контрол върху биологичното производство в страната, съгласно изискванията на регламентите на Европейския съюз.

От 19 август контролиращите лица са длъжни да започнат да въвеждат в него информация за идентификация на площи, животни, пчелини и аквакултурни единици. Ще се вписват и издадени дерогации, сключени договори за сертифициране и контрол, сертификати, както и други данни, свързани с биологичното производство.

Въведенат в регистър информация трябва да бъде потвърдена и от всеки оператор и/или подизпълнител в областта на биопродуктите. Това трябва да стане в срок до 10 календарни дни от трансферирането на данните за оператора от контролиращото лице.

Това означава, че всеки, който се занимава с биопродукти, трябва да следи новия регистър https://bioreg.mzh.government.bg/ , за да може да потвърди данните с квалифициран електронен подпис  или персонален идентификационен код, издаден от Националната агенция по приходите, какъвто се издава във всеки неин офис.

Още от Бизнес

Кой според вас стои зад решението за отстраняване на Силвия Великова?