Производители на плодове и зеленчуци получиха над 73 млн. лева

Производители на плодове и зеленчуци получиха над 73 млн. лева

Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) съобщи, че е изплатила над 73 млн. лв. по схемите за обвързано с производството подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2019.

Субсидии са получили 13 221 земеделски стопани, заявили площи с плодове, зеленчуци и оранжерийно зеленчукопроизводство.

В плащането са включени и стопани с биологични площи. Плащанията за биопроизводителите са съобразени с изискванията за минимални добиви от заявените площи за съответната култура в размер 50 % от тях.

Общият размер на изплатените средства по Схемата за обвързано подпомагане за плодове е 37.658 млн. лева.

По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци преведените субсидии са 27.593 млн. лева.

По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци оранжерийно производство е 7.781 млн. лева.

Въпреки усложнената ситуация в страната във връзка с въведеното извънредно положение, заради коронавируса, фонд "Земеделие" спазва стриктно заложения индикативен график за изплащане на субсидиите по схемите и мерките на директните плащания. Графикът беше обявен от изпълнителния директор Васил Грудев на 15 януари 2020 г.

Кандидатите за финансово подпомагане задължително трябваше в срок до 31 януари да представят пред ДФЗ декларация по образец и документи за реализация на произведената продукция.

Ставките по седемте схеми на обвързаната подкрепа са определени със заповеди на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева. Техният размер е увеличен средно с 15 % в сравнение с подпомагането през 2018 г.

Ръстът е вследствие на завишения контрол от страна на Министерството на земеделието и храните и фонд "Земеделие", чиято цел е недопускане на заявяване на обвързана подкрепа без реална продукция.

При схемата за обвързано подпомагане на домати, краставици, корнишони и патладжан до 30 ха е заложена ставка от 1361.01 лв./ха, а над 30 ха - 907.34 лв.

Определеният размер на плащането за един допустим за подпомагане хектар по схемата за пипер е 1942.72 лв. за първите 30 ха, а над 30 ха - 1295.15лв. на ха.

Субсидията по схемата за моркови, зеле, дини и пъпеши е 881.05 за първите 30 ха и 587.37лв./ха за всеки следващ над 30 ха.

Размерът на подпомагането за картофи, лук и чесън е 1351.36 лв./ха за първите 30 ха и 900.91 лв./ха за допустимите площи над 30-ия хектар.

При обвързаното подпомагане за оранжерийни зеленчуци, земеделските стопани с допустими площи и доказали необходимите добиви ще получат по 13 205.49 лева на ха.

При подпомагането за плодовете от основната група е определена ставка от 1820.85 лева за първите 30 ха, а над 30 ха - 1213.90 лева.

По схемата за обвързано подпомагане на сливи и десертно грозде ще се изплаща по 1040.70 лв./ха за първите 30 ха и 693.80 лв./ха за всеки следващ.

Не подлежат на подпомагане кандидатите по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци, които не са предоставили декларация и опис по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" за произведената продукция през годината на кандидатстване, както и документи, които доказват нейната реализация в периода.

Споделяне

Още от Бизнес

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?