Производителите и търговците на мляко ще се обединят в Национален млечен борд

Приетите от парламента промени в закона за животновъдството предвиждат създаването на Национален млечен борд, който ще бъде организация на производителите, преработвателите и търговците на мляко и млечни продукти.

Депутатите гласуваха, че за покриване на разходите по създаването на новата структура Министерството на земеделието и горите ще осигури 300 хиляди лева, а за покриване на разходите по създаването на регионалните млечни бордове - 550 хиляди лева.

Сред начините за финансиране на дейността на Националният млечен борд са целеви субсидии от фонд "Земеделие" и средства от осъществяване на консултантска дейност.

Националният млечен борд ще има за цел развитието на млекопроизводството, преработката и търговията с мляко и млечни продукти, подпомагането и защитата на интересите на членовете си, управлението и контрола на качеството на суровото мляко.

Сред целите на борда са и защитата и контрола на произхода, качеството и автентичността на произвежданите и търгуваните продукти. Националният борд ще осъществява дейността си чрез регионалните млечни бордове.

Животинските продукти и храните от животински продукти, произведени по биологичен начин, ще се означават с "биологичен" или "био" чрез поставяне на текстове, търговски марки, картини или знаци върху опаковката, документ, етикет, бандерол или увивна лента.

Биологично производство според определението, дадено в закона, е специален начин на земеделско производство, опазващ околната среда и нейните компоненти чрез намаляване и забрана за използване на вещества и процедури, които имат отрицателно въздействие върху нея.

Споделяне

Още от Бизнес