Производителите на авточасти планират по-съществен ръст на заплатите през 2016 г. у нас

През следващата година в България няма да има значителен ръст на работните заплати. Единственото изключение е за работещите в производството на автомобилни компоненти, горива и в енергийния сектор, където възнагражденията ще нараснат средно с около 5%. Собствениците на фирми в информационните технологии и фармацията са заложили по-малки увеличения.

Това показва проучване за планирания ръст на заплатите сред 80 компании в сферата на услугите и производството у нас с български и чужди капитали, проведено от компанията за индустриални анализи"Аон България".

През тази година средното ниво на увеличение на заплатите в България е било 3.6%. Така страната ни е на едно от първите места по процентно увеличение заедно със Сърбия (5.1%) и Русия (8.1%).

Гърция е на едно от последните места по планирани увеличения – 2%, следвана от Франция (2.4%) и Белгия (2.5%). За Унгария е планиран сходен процент увеличения на заплатите като у нас - 3.5%.

Тази година изследването представя промените на заплатите спрямо планираните увеличения в производствения сектор и услугите.

Най-голям ръст на заплатите през тази година има при производство на автомобилни компоненти за европейския пазар и в сектора на информационните технологии – средно по 4.1%. Тази тенденция ще се запази и през 2016 г., като собствениците планират възнагражденията да бъдат вдигнати съответно с 4.8% и 4.7%.

Най-голямо повишение спрямо планираното през 2015 г. е заложено в сектор "Енергиен и горива", където увеличенията за 2015 г. са с 3.1%, а планираното за 2016 г. е 4.7%.

Във фармацевтичния бранш и в химическата индустрия са заложени по-малки увеличения на заплатите. Почти незначителен ще бъде ръстът и в сектора на бързооборотните стоки – храни и напитки - от 3% на 3.2% през 2016 г. Сходни са нивата в секторите "Банки и финанси" и "Телекомуникации".

Интересно е, че според участниците в изследването, в сектор "Информационни технологии" се очаква спад в процентното увеличение . През 2015 г. компаниите от технологичния сектор са изплатили 4.1% увеличения, а за 2016 г. са заложили 3.9%.

Няма голяма разлика в планираните процентни увеличения спрямо нивата на служителите. Еднакво малки увеличения са заложени както за висшето ръководство, така и за средния мениджмънт и за редовите служители.

"Aoн България" е дъщерно дружество на "Аон Корпорация", която е водеща компания в областта на управлението на риска, застрахователното и презастрахователното посредничество и е специализирана в обслужването на средни и големи компании.

Споделяне

Още от Бизнес