Производителите на краве мляко ще получат 3.6 млн. лв.

Производителите на краве мляко ще получат 3.6 млн. лв.

На производителите на краве мляко ще бъдат изплатени компенсации за 3.6 млн. лв., съобщиха от Държавен фонд “Земеделие“ в петък. Помощта за пазара на млечните продукти е разрешена от Европейската комисия. До 31 март фондът ще изготви списък с фермерите, които отговарят на изискванията за подпомагането, а от 1 до 30 април в областните земеделски дирекции ще се приемат заявленията за изплащането ѝ.

Помощта от 300 млн. евро за всички европейски производители на краве мляко бе одобрена от Европейската комисия през декември 2009 г. На базата на квотите България получи 1 842 622 евро. Право на подпомагане по мярката имат производителите на краве мляко с индивидуална млечна квота, доставяли или продавали минимум 20 хил кг суровина през квотния период 2008/2009 г. Помощта се определя на килограм реално доставено мляко, както и на килограм мляко и млечен еквивалент, директно продадено от производителя, въз основа на годишните декларации за доставки и за директни продажби през 2008-2009 г.

От всички държави-членки в ЕС до момента средства по тази схема са изплатени единствено в Чехия, Франция и Ирландия, допълниха от земеделския фонд.

Споделяне

Още от Бизнес