Производствените цени тръгнаха нагоре

Производствените цени тръгнаха нагоре

Производствените цени се понижават през април след два месеца на ръст, отчита Националният статистически институт.

В четвъртия месец на годината индексът на цените на производител в промишления сектор е с 0.4% под равнището си от предходния месец и с 0.6 на сто по-нисък в сравнение с април 2014 г.

През април НСИ отчита намаление на цените в преработващата промишленост с 0.2% на месечна и с 3.5% на годишна база. При производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ има месечно понижение от 1.1%, но годишен ръст от 3.7 на сто. Единствено в добивната промишленост цените растат както на месечна, така и на годишна база – с 2.1% и с 6.6%.

В рамките на преработващата промишленост намаляват цените на химичните продукти и на ремонта и инсталирането на машини и оборудване. На годишна база е регистриран спад при храните, изделията от каучук и пластмаси, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители и производството на изделия от други неметални минерални суровини.

В преработващата промишленост ръст на цените НСИ регистрира при производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 1.9% на месечна и с 2.9% на годишна база, и при производството на тютюневи изделия - с 1.8% спрямо март.

За една година по-осезаемо растат цените при производството на основни метали, машини и оборудване с общо и специално предназначение, на компютърна техника, електронни и оптични продукти.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?