Производството в промишлеността се увеличава, в строителството се свива

Производството в промишлеността се увеличава, в строителството се свива

Промишленото производство нараства за пети пореден месец, показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за януари. Увеличението през първия месец на годината спрямо декември 2014 г. е 2%.

Най-голям е ръстът при производството и разпределението на ток, парно и газ - с 6.5 на сто. Производството в добивната промишленост се е увеличили с 0.3 на сто, а в преработващата промишленост с 0.8%.

Увеличение на промишленото производство има и на годишна база, като то е с 1.7 на сто.

И на месечна, и на годишна база най-голям ръст регистрира производството на превозни средства, без автомобили. Увеличението е с близо 45 на сто спрямо декември и с повече от 20% спрямо януари 2014 г.
По сектори на годишна база увеличение през януари има само в преработващата промишленост с 5.4 на сто. Намалява производството в добивната промишленост (-10.6%) и производството и разпределението на ток, парно и газ (-2.3%).


През първия месец на годината се свива и строителната продукция. Спрямо декември намалението е с 1.7%, а спрямо януари 2014 г. - с 4.2 на сто. По-лошите резултатите се дължат на продължаващия спад на строителството на сгради. На годишна база той е с 11.2% и не може да бъде компенсиран от увеличението при инженерното строителство с 4.6%. На месечна база и при двата вида строителство се регистрират спадове, като намалението е по-малко при инженерното (с 0.7%) в сравнение със сградното (-2.5%).

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?