Според решение на тричленни състави на Върховния административен съд

Произволни и немотивирани са цените за ВЕИ-достъп до мрежата

Регулаторът ще обжалва

Произволни и немотивирани са цените за ВЕИ-достъп до мрежата

Временните цени, които производителите на ток трябва да плащат за достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежи от средата на септември 2012 г., са определени без конкретни разчети, немотовирано и нарушават конкуренцията на пазара. Това се твърди в поредица решения на тричленни състави на Върховния административен съд (ВАС) от тази седмица по жалби на производители на енергия от възобновяеми източници (ВЕИ), с които се отменят въведените от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) цени, които всички ВЕИ-проекти трябва да плащат на “Електроенергийния системен оператор“ и електроразпределителните дружества ЕВН, ЧЕЗ и “Енерго-Про“ за това, че им създават допълнителни разходи за диспечиране на непостоянния товар от произведения от слънце, вятър и биомаса ток.

 

Още тогава инвеститорите в такива проекти обявиха тафирите за незаконни, определени на око за различните видове енергия и дискриминационни защото се въвеждат само за възобновяемите източници. Те обвиниха държавата, че въвежда тези цени като допълнителен опит за охлаждане на ръста на ВЕИ-производството, заведоха дела срещу ДКЕВР и жалба в Европейската комисия, която дори започна проверка на сигнала.

 

Над 350 са висящите към момента дела във Върховния административен съд срещу решения на енергийния регулатор.

 

Информацията за обявяване на временните цени за достъп на ВЕИ до енергийната мрежа излиза дни преди регулаторът да се произнесе по постоянните такива тарифи, които вече трябва да отразяват реалните разходи, които правят операторите на енергийните мрежи за управлението на преноса на енергията от възобновяеми източници. ДКЕВР от своя страна обяви, че ще обжалва решението на ВАС пред петчленния му състав, каквато правна възможност има в 14-дневен срок от произнасянето.

 

В решенията на тричленките на ВАС се посочва, че когато ДКЕВР определя цена, била тя и временна, е длъжна да посочи конкретни факти и обстоятелства, които са мотив за фиксиране на конкретната ѝ стойност. Според магистратите не може да се приеме довод, че определянето на временни цени не изисква конкретна обосновка, тъй като норма на енергийния закон предвижда прилагане на компенсации при определяне на крайна цена, която е в отклонение на определената временна цена.

 

Според съда при определянето на "временни цени за достъп" ДКЕВР не се е ръководила от принципа те да са недискриминационни, основани на обективни критерии и определени по прозрачен начин. ВАС оспорва това, че регулаторът е определил и различни цени според датата на присъединяване на възобновяемите проекти и на база на определените им преференциални цени за изкупуване на енергията им.

 

На практика ДКЕВР без никакви обяснения наложи по-ниски такси за достъп на проектите с по-ниски цени за изкупуване на тока им и по-високи за централите с по-скъпи цени, което сега съдът определя като неприемливо.

 

Най-високи са цените, които трябва да плащат въведените в експлоатация по-отдавна слънчеви проекти – между 100 и 230 лв. за всеки мегаватчас енергия, вкарана в мрежата. Многократно по-ниски са тарифите за новите фотоволтаични панели – между 2 и 20 лв., водните проекти трябва да плащат от 5.50 до 12.60 лв. за мегаватчас, а ползващите биомаса – едва 1.69 до 4.50 лв. според мощността.

 

По изчисления на ВЕИ-бизнеса това ще му струва 220 млн. лв. годишно, които директно ще бъдат налети в ЕСО, ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-Про". Инвеститорите се оплакаха преди шест месеца, че тези допълнителни техни разходи ще затруднят плащанията по теглени за реализация на проектите кредити, отпуснати при съвсем различна възвръщаемост на проектите, която е променена от държавата. Тогава производителите на зелена енергия заявиха, че плащането на тези такси заплашва стабилността на българската банкова система, ако фирмите от ВЕИ-сектора не могат да си погасяват 2 млрд. лв. дългове.

 

Докато по казуса не се произнесе и петчленният състав ва ВАС и решенията не стана окончателни, плащането на временните такси ще продължи.

 

Дотогава обаче ДКЕВР се очаква да постанови вече постоянните цени за достъп на ВЕИ до мрежата, които би трябвало да отразяват реалните разходи на операторите на мрежите за тяхната работа и не е ясно това застъпване как ще се отрази.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес