Прокопани са първите 70 м на бъдещия най-дълъг двутръбен жп тунел у нас

Вече са прокопани първите 70 метра от най-дългия двутръбен железопътен тунел, изграждан досега в България. Той ще е с дължина 7 километра и е компонент от мащабния жп проект Елин Пелин - Костенец за над 1 милиард лева. Изпълнението му започна преди малко повече от месец, съобщи Министерството на транспорта.

Министърът на транспорта Георги Тодоров е проверил как напредват строителните дейности на обекта в понеделник вечер.

"Това, което виждам, е, че на място се работи с много добри темпове. Към момента строителят е приключил работа по източния и западния портал на тунела и извършва изкопни дейности в тунелното тяло", каза Георги Тодоров.

Той обясни, че с реализацията на този стратегически проект за България ще се подобри свързаността по основната жп магистрала от направлението Изток - Запад, която е част от европейския коридор №8 и преминаващата TEN-T мрежа у нас.

Затова е важно да не се допуска забавяне, въпреки техническите и експлоатационните предизвикателства. Осъществяването на непрекъснат контрол върху целия процес също е от значение, за да се гарантира високо качество на строителството, посочи Георги Тодоров.

Предвижда се тунелът да бъде завършен за 3 години. Технологията, по която се прави съоръжението, включва изпълнение по нов австрийски метод. Той е един от най-често използваните способи за тунелно строителство, осигуряващ гъвкавост и безопасност.

Освен дългия тунел, в момента се изпълнява още едно тунелно съоръжение, с дължина почти 1 км, обясниха представители на фирмата изпълнител.

Геологията на терена, в който се изпълняват тунелите, е голямото предизвикателство, разказа ръководителят на проекта Пламен Митов. При всяка промяна на геоложките условия се определя и типът укрепване - по-тежко или по-леко. В процеса на работа то се променя. В тунелите се работи на денонощен режим и непрекъснато трябва да се взимат адекватни и бързи решения, обясни още Митов.

"Изкопава се един участък и в зависимост от геологията в момента, напредъкът трябва да бъде 1.5 до 2 метра. Веднага се извършва укрепване от гледна точка на безопасност, както за хората, така и за техниката. До миналата седмица се работеше по механичен начин, с багери. Вече се извършват взривни дейности, тъй като е достигната здрава скална маса. На всеки два метра се изчаква първо да излязат пушекът и вредните газове от взрива, изкопава се и се изнася материалът. След това се прави първото укрепване, полагат се мрежа, рамки и други. Това е цикличен процес на повторяемост, като най-важното е безопасността на хората, работещи на обекта", каза Пламен Митов.

Модернизацията на жп трасето между Елин Пелин и Вакарел, където се строи най-дългият тунел не само у нас, но и на Балканите, се определя като най-трудният участък от 51-километровата отсечка Елин Пелин - Костенец. Той се изпълнява от обединение ДЗЗД "Джен-Дуй жп Елин Пелин" за близо 600 млн. лв. с ДДС. Договорът с двете турски компании, които влизат в обединението - "Дженгиз" и "Дуйгу", беше подписан през 2019 г.

Железопътната линия от Елин Пелин до Костенец (51 км) е най-сложният участък от направлението София - Пловдив. За да се преодолее планинският терен, през който ще премине скоростната жп линия, почти половината от участъка ще е под земята.

Предвижда се строителството на над 20 километра тунели и 3 километра мостове.

Проектната скорост на новото трасе е до 160 км/ч за пътнически влакове и 120 км/ч за товарни.

Модернизацията на цялото трасе е над 1 милиард лева, които ще бъдат осигурени от две оперативни програми "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 и "Транспортна свързаност" 2021 – 2027.

Обектът се фазира и ще се изпълнява през два планови периода на ЕС, заради забавянето на процедурите за избор на изпълнители и отчуждителните процедури.

Споделяне

Още от Бизнес