Прокуратурата: До двайсет дни ще кажем за детската болница

Най-много до двайсет дни прокуратурата ще приключи работата си по преписката с т.нар. „австрийска болница”. Това обяви в неделя пред БНР прокурор Камен Ситнилски. Той ръководи групата прокурори, натоварени с проверка на забавените през последните години дела от магистрати във Върховната касационнна прокуратура (ВКП).

Ситнилски съобщи, че в събота е било проведено работно съвещание между извършващите проверката за болницата полицаи и съответните наблюдаващи прокурори от Софийската градска прокуратура и ВКП.

През последните дни работата беше съсредоточена в прегледа на една голяма документация, която се намира в Министерския съвет, допълни Ситнилски. Той уточни, че целта им е да се прегледат документите и стенограмите при обсъжданията, за да се види дали е действано законосъобразно.

Ясно е, че тази проверка ще обхване дейността на органите на изпълнителната власт, тъй като, както знаете, не е достигнала до Народното събрание, за да бъде финализирана. Съображенията за това също ще бъдат изложени и ще бъде направена оценка на позицията на съответните лица от изпълнителната власт, които са били ангажирани към нея, обясни още прокурорът.

Ситнилски посочи още, че и към момента прокуратурата не е получила официални данни от Италия по “Савойската афера”.

Ако пристигнат, ние ще организираме по-бързо превода, но може би от италианска страна се бавят. Ние все пак имаме готовност, ако се наложи, дори и да заминат прокурори в Италия, допълни той.

По повод доклада за забавените дела, Ситнилски уточни, че общо 11 прокурори работят по тази задача, като процесът е в три насоки.

Първата е да довършим работата си по делата, които бяха посочени вече в първия доклад - да ги проучим в дълбочина, да видим къде са грешките по същество, дали има нарушаване на срокове или изземване на компетенции, и евентуално да преценим дали има възможност, независимо от допуснатите преди това грешки и нарушения, тези дела да се довършат по естествения път и да стигнат до своя законосъобразен край, обясни той. И добави, че вече има един – два случая, чийто постановления за приключване ръководената от него група смята, че трябва да се отменят. И, съответно, да се възложи на наблюдаващите ги прокуратури да ги преразгледат и доведат до край.

По думите му второто направление е в откриването на нови такива случаи, тъй като в обема на работа са включени и други дела, извън тези, които досега са проверени.

Третото направление е проверка на преписките по т.нар. предварителни проверки, които се извършват тогава, когато няма достатъчно данни за започване на досъдебно производство. Тя се извършва от по силата на новата заповед на главния прокурор.

Имаме намерение становищата и действията по довършването на всички дела от първия доклад, да бъдат публикувани веднага, щом това стане. И надявам се първите резултати да ги има още тази седмица, обясни още прокурорът.

Групата, която проверява делата и работата на прокуратурата, няма засега отношение към проверките на имущественото състояние на прокурорите, уточни още Ситнилски.

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?