Прокуратурата няма право да прекрати делото срещу Бриго*

Подсъдим ли е о.з. генерал Бриго Аспарухов, бъдещ съветник на премиера, или делото му е окончателно прекратено? Спорът е прокуратурата или съдът могат да прекратят това дело?

Казано най-просто - в наказателни процеси има две фази. Първата е предварителна, досъдебна фаза, господар на тази фаза е прокурорът. Прокурорът може да прекрати наказателното производство в тази фаза. Но от момента, в който прокурорът внесе обвинителен акт в съда, делото преминава в съдебната фаза и господар на съдебната фаза е съдът. Единствено съдът може да реши изхода на делото в този момент. Прокурорът дори по нашето законодателство не е овластен да оттегли обвинителния акт в този момент. Той може дори да заяви, че не го поддържа, а съдът да постанови осъдителна присъда, и обратно - може да го поддържа, а съдът да постанови оправдателна присъда.

Разбирам, че само съдът, след като делото е влязло в съдебно производство, може да го прекрати.

Да, нашето твърдение е точно това, и то произтича от наше Решение № 454 от 10 декември 2001 г. на Върховния касационен съд (ВКС). В диспозитива ясно е казано: "Отменя изцяло определението под № 11 от 27 юни 2001 г. на Военноапелативния съд. Спира наказателното производство с обвиняем Бриго Христофоров Аспарухов, стигнало до посоченото по-горе дело на Военноапелативния съд. Решението не подлежи на обжалване."

Означава ли това, че дело срещу о.з. генерал Бриго Аспарухов няма?

В медиите се разпространи невярно твърдение, че съдът поради липса на престъпление е прекратил наказателното производство срещу Бриго Аспарухов. Това съвсем не е така. Първо, съдът няма такава възможност. Когато едно лице е невинно и е внесен срещу него обвинителен акт, съдът постановява оправдателна присъда. Единствено прокурорът, и то само в досъдебната фаза на процеса, може да прекрати наказателното производство поради липса на престъпление.

Какво сте прекратили вие тогава?

Нищо не сме прекратили. Ние просто сме спрели развитието на процеса с решение на ВКС, и то в съдебната фаза на този процес. Внесен е бил обвинителен акт, възникнал е спор дали делото трябва да се върне в предишната фаза, т.е. когато прокуратурата би имала всички възможности. Спорът е възникнал именно по повод на протест на прокурора, на военно окръжния прокурор пред Военноапелативния съд. След това делото идва във Върховния съд, пак по повод на протест на прокурора. И ние сме отменили прекратяването и сме спрели развитието на процеса до отпадане на имунитета на господин генерал Аспарухов, срещу когото нямаме нищо против.

Дори и човек да има нещо против о.з. генерал Бриго Аспарухов, си задава въпроса - няма ли право този човек да знае какво се случва с него, защото той спокойно да си започне работа, за да издържа семейството си, това са доходи, това е работа, и в един момент това се оказва пречка?

Формално, няма пречка, защото всеки до момента, в който не е осъден с влязла в сила присъда, се счита за невинен - това е презумпцията за невиновност, тя ползва господин Аспарухов, той може да заема всякакъв пост в държавата. Но това е твърде формално. Знаете какво означава срещу вас да има едно висящо наказателно производство. От година и десет месеца, доколкото знам, делото не се намира в съда. Изискано е от прокуратурата. . . за послужване...

Защо го изиска прокуратурата?

Колегите от Военния съд казаха, че им е изискано за послужване. Това означава, че може би за справка, може би за да се използват материалите по друго дело, може би дори и да се направи искане за снемане на имунитета на народния представител, защото тогава. . . значи имунитетът възниква, на обвиняемото лице, е възникнало след образуване на делото и след внасяне на обвинителния акт в съда.

Как си обяснявате, че никой не поиска имунитета на о.з. генерал Бриго Аспарухов като депутат? Ако имунитетът му беше поискан и беше даден от Народното събрание, делото продължава.

Аз не съм държавен обвинител, не съм нито главен прокурор, така че не мога да кажа какви са причините за това. Все пак суверен да поиска имунитета на един народен представител е единствено главният прокурор.

И делото от преди година и десет месеца стои в прокуратурата?

Станков подкрепи назначението на Аспарухов
Министърът на правосъдието Антон Станков заяви, че не разполага с информация дали Бриго Аспарухов е подсъдим или не. В случая става дума за спор между ВКС и ВКП, каза Станков преди заседанието на Министерски съвет. "Министерство на правосъдието беше предложило да има възможност да проверява тези институции, Конституционният съд беше на друго мнение, така че нямам информация. Принципната ми позиция е, че държа, преди всичко, на дисциплината, уважавам решението на началника си.", каза Станков и така изрази принципно одобрение за назначаването на Аспарухов в политическия кабинет на Сакскобургготски

Да, не се връща и досега не е върнато. Не е ясно какво е станало по това дело. Бих казал само чисто хипотетично, че по спряно от ВКС дело, и то в съдебната, а не в досъдебната фаза, не могат да бъдат извършени никакви валидни процесуални действия от прокурор. Делото трябва да се върне, и то във Военния съд, за да може той да предприеме действия по възобновяване. Много е възможно, с оглед последните изменения в Наказателно-процесуалния кодекс, делото пак да се върне на прокуратурата. И тогава тя вече ще бъде управомощена да го прекрати законно.

Аз смятам, че трябва да има принципи - ако уважаваме правовата държава, трябва да уважаваме и съдебните актове, и трябва да уважаваме правомощията на отделните институции. Аз уважавам правото на прокуратурата да повдига и поддържа обвинения. Ние не повдигаме и не поддържаме обвинения.

Главният прокурор Никола Филчев каза, че случаят е по-специален и тогава, когато има възникнало правно действие по имунитет, само прокуратурата е тази, която би могла да снеме обвинението.

Няма специални случаи, всички граждани са равни пред законите. Ако този, който има имунитет, естествено, че може да му бъде снет по искане на господин Филчев - за това делото е било предоставено на прокуратурата. Но ние не знаем какво е направила прокуратурата по това дело. Но същевременно делото е било спряно до снемане на имунитета на народния представител или до отпадането му. Сега фактически отпада имунитетът, защото народният представител е освободен от Народното събрание по негово искане.

Ще наредите ли вие като Върховен касационен съд на Военния съд да направи това?

Обикновено ние се въздържаме да се месим в администрирането на съдилищата, още повече че ние не сме такава пирамида, каквато представлява прокуратурата, в смисъл такъв, че всеки по-горен прокурор може да дава указания на всеки по-долен прокурор. Аз уважавам безкрайно прокурорите и познавам много добри хора сред тях, много бих желал обаче те да изпълняват така, както е по закон, само писмените указания на по-горния прокурор, а не устните указания.

Допускате ли да не е имало писмено указание от главния прокурор това дело да се изиска обратно в прокуратурата, а да е само устно нареждане?

Нищо не знам по делото . . .Ние казваме какво сме направили пред обществото, защото има обществен интерес - спрели сме делото в съдебната му фаза. Не е ясно какво е направила прокуратурата, след като го е изискала преди година и 10 месеца - извършвала ли е процесуални действия, не е ли извършвала, прекратено ли е делото, не е ли прекратено. Ами... такава несигурност съществува и по отношение на самото обвиняемо лице, забележете.

Значи о.з. генерал Бриго Аспарухов в момента според вас живее в някаква несигурност?

Освен ако делото е прекратено и той е получил постановление на прокурора за прекратяване, но. . .

Вие казахте нещо много сензационно - допускате, че това дело би могло да е прекратено от прокуратурата и о.з. генерал Бриго Аспарухов да знае за това...

Всичко допускам. Аз получих вчера едно писмо от Върховна касационна прокуратура, изпратено от началник отдел "Следствен" Цеко Йорданов, което е придружено със становище на доц. Манев. . Те казват, че макар и да спряно наказателното производство, прокурорът можел да го прекрати. . . макар и да е спряно от ВКС, можел да го прекрати. Прави се една принципна грешка - първо, че те считат, че производството се намира в досъдебната му фаза, при което господар е прокурорът. В действителност това е основната разлика между нашето становище и тяхното становище. И в края на краищата така, както пише, позовават се на една нова алинея, въведена едва сега, на чл.207, ал.3, че трябва да се отмени постановлението за повдигане на обвинение, когато обвинението е срещу народен представител и е възникнал впоследствие имунитет. Само че, чл. 207, ал.3, за която става дума, се намира в тази глава от НПК, която се отнася за досъдебното, а не за съдебното производство. . .

Тоест объркана е главата. Алинеята е правилна, но главата е объркана?

Да. След като има обвинителен акт, законът не предвижда примерно възможност прокурорът да отмени обвинителния акт, който е внесъл съдът.

Възможно е прокуратурата да е прекратила документално обвинителния акт и о.з. ген. Бриго Аспарухов да знае за това, защото той беше твърде спокоен по този въпрос, когато даде първото си интервю. Той каза, че не очаква проблеми.

Трябва да попитате представители на прокуратурата. Аз дори смятам, че. . . мисля, че достатъчно съдът каза какво е направил по делото и какво му е становището. Дори... страхувам се да не преиграем. Нека и прокуратурата бъде така добра да каже какво е направила за тези година и десет месеца, за които делото се намира при нея, извършени ли са процесуални действия по делото, в какво се състоят те, за какво е било нужно изискването му за послужване, кога са извършени процесуалните действия. Ако приемем, че един прокурор се е заблудил, приел е, че делото е в досъдебната фаза и го е прекратил, нека да видим кога го е прекратил, как го е прекратил, съобщено ли е на страните.

Б.ред. Бриго Аспарухов бе обвинен за унищожаването на агентурното досие на банкера Атанас Тилев, който е бил сътрудник на ДС с псевдоним "Румянцев", а също приятел на Аспарухов и на Симеон Сакскобургготски

*Публикуваме интервюто на зам.председателя на ВКС пред Би Ти Ви с незначителни съкращения

Споделяне

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?