Прокуратурата подхвана и минната индустрия

Две министерства ще проверят опазването на околната среда от добивния бранш

Снимката е архивна

Върховната административна прокуратура възложи на министрите на енергетиката и на околната и среда и водите извършването на проверка за спазването на правните норми по опазване на околната среда в минната индустрия.

Това е станало след самосезиране на главния прокурор Иван Гешев във връзка с информация за попаднал цианид във водите на реките Юговска и Чепеларска, съобщиха от прокуратурата.

Двете реки бяха замърсени с цианиди 20 пъти над нормата в края на февруари от добивното предприятие "Лъки Инвест". По случая прокуратурата започна разследване и повдигна обвинения на 84-годишния управител на предприятието Любен Васев и на отговорника на хвостохранилището на дружеството 55-годишният Румен Караисенов.

Сега обект на прокурорската проверка ще бъдат всички лица и обекти в страната - мини, рудници, хвостохранилища, шламохранилища, насипища, табани, язовирни стени и т. н, дали спазват съответните законови изисквания.

Ще бъде проверено дали се съблюдават въведените правила с цел недопускане на увреждане на околната среда.

Ще се провери и наличието на изискуемото оборудване в лицата и обектите съобразно специалните правни норми и издадените административни актове.

Получените резултати от проверката трябва да се синтезират, като се отразят направените констатации.

В доклада трябва да бъдат посочени разкритите случаи на неспазване на приложимите правила, предприетите мерки и действия за тяхното отстраняване и наказаните виновни лица.

В документа изрично трябва да се посочат случаите на изпращане на данни за извършени престъпления на съответните прокуратури, респективно органи на МВР, се казва още в съобщението на прокуратурата.

Споделяне

Още от България