Прокуратурата поиска отстраняване на кмета на Кубрат

Кмета на Кубрат Бюрхан Мюзелифов

Прокуратурата поиска да бъдат прекратени правомощията на кмета на Кубрат Бюрхан Мюзелифов заради влязла в сила присъда срещу него. Очаква се в петък да има произнасяне по въпроса на общинската избирателна комисия в Кубрат.

Бюрхан Мюзелифов е кмет на града от ноември миналата година. Той обаче е осъден за престъпление, което е извършил като председател на управителния съвет на сдружение с нестопанска цел "Кубратска мера".

Мюзелифов е представил неверни сведения, за да получи одобрение за финансиране по схемата за единно плащане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.

Сдружение "Кубратска мера" стопанисва под наем 2551 хектара общински пасища и мери. Европейският фонд дава право за отпускане на субсидии за поддържане на подобни терени в добро екологично състояние.

През 2010 година Мюзелифов решил да се възползва от тази възможност и подал заявление за подпомагане. При първата проверка на данните се оказало, че 18 от терените не отговарят на изискванията за подпомагане.

Мюзелифов отново подал заявление, но за по-малка площ – 169 парцела или 1756 хектара. Последвала обстойна проверка, която установила, че около 30% от пасищата не били пасища, а площи с дървета, храсти и сметища. Един от парцелите включвал и част от селско футболно игрище.

В крайна сметка Мюзелифов не получава пари и е изправен пред съда. За това деяние кметът е осъден на 6 месеца условно с 3 години изпитателен срок.

Споделяне

Още от България