Прокуратурата разследва укриване на информация за урана в хасковската вода

Ще се проверява има ли увеличаване на онкозаболяванията заради завишените нива на уран

Прокуратурата разследва укриване на информация за урана в хасковската вода

Районна прокуратура в Хасково образува наказателно производство за това, че в периода 28 октомври 2016 – 4 април 2017 г. длъжностни лица са укрили информация за наличието на уран над допустимите норми в питейната вода в града и от това са последвали немаловажни вреди за околната среда, живота и човешкото здраве - престъпление по чл.353а от Наказателния кодекс.

Както стана ясно миналата седмица част от компетентните държавни институции са знаели за превишените норми на уран и алфа активност в питейната вода в Хасково от октомври миналата година, но по неясни причини са мълчали и бездействали. Проверката на прокуратурата ще установява има ли отклонения в броя на онкозаболяванията в областта, който би могъл да бъде съотнесен към завишените нива на природен уран и алфа активност в питейната вода в града.

По закон Регионалните здравни инспекции (РЗИ) провеждат мониторинг и контрол на качеството на водите, използвани за питейно-битови цели и трябва да информират потребителите в случаите на установени отклонения в качеството на водите. Правомощия за мониторинг на водите имат обаче и Басейновите дирекции, като в случая именно Байсейновата дирекция в Пловдив е направили пробите през септември-октомври миналата година и е установила завишените нива на уран и алфа активност. Сега прокуратурата ще разпитва служителите на всички отговорни за мониторинга на водите институции, за да установи как са си взаимодействали при предаването на информацията за замърсяването и кой е отговорен за забавените реакции.

Същевременно стана ясно, че завишени количества уран са открити и в новите проби от водата в Хасково. Остава забраната от миналата седмица водата да се ползва за пиене и готвене. Продължава наблюдението на показателите при краен потребител и тръбни кладенци, използвани за водоснабдяване. Храната за детски градини, училища, здравни и социални заведения се приготвя с бутилирана минерална вода.

Преди дни хора от района започнаха и подписка, с която местен инициативен комитет настоява за обстойни прегледи на хората в града. Активистите възнамеряват да съдят институциите, които са мълчали повече от пет месеца и са позволили хиляди хора да пият вода с уран и алфа активност.

Прокуратурата разследва кой носи вина за късните реакции

След самосезиране на Районна прокуратура - Хасково по публикации в медиите за наличие на уран в питейната вода на част от кварталите в Хасково е била извършена проверка, която установила достатъчно данни за извършено общоопасно престъпление.

Установено е, че в периода 29.09.2016 г. до 07.10.2016 г. е било извършено изпитване на пийната вода в гр. Хасково, резултатите от което са описани в протокол от 17.10.2016 г. Според данните в протокола е било установено завишаване на максимално допустимите стойности на уран в питейната вода.

В протокол от 09.11.2016 г. е отразено извършване на изпитване за радиоактивност на питейната вода, в който също са отразени завишения на общата радиоактивност над 13 пъти от допустимата.

В хода на разследването ще бъдат разпитани служителите на Регионалната здравна инспекция (РЗИ)- Хасково относно обстоятелствата кога и кой ги е сезирал като им е изпратил протоколи от изпитване от 17.10.2016 г. и от 09.11.2016 г. от акредитирана лаборатория за изпитване към Министерство на околната среда и водите. Ще се установява какви са правомощията на министерство на здравеопазването, респ. “Регионална здравна инспекция“ Хасково във връзка с контрола върху качеството на питейната вода, респ. отражението му върху здравето на човека.

Ще се установява също кога и с каква честота е бил извършван мониторинг на води от зони за водоснабдяване по радиологични параметри – обща алфа и бета активност и естествен уран. Кога и дали са информирали “ВиК“ЕООД-Хасково относно необходимостта от извършване на контролни изследвания.

Ще бъдат разпитани служители от Изпълнителната Агенция по Околна среда при МОСВ – отдел “Регионална лаборатория Хасково“ и от “Централна лаборатория“ гр. София, извършили изследването, взели пробите и изготвили протоколите от изпитване от 17.10.2016 г. и от 09.11.2016 г., както и техните ръководители. В Рамките на разследването ще бъде установено кой, дали и кога е публикувал тази информация в “Единна информационна система за обмен на данни от мониторинга на водите, извършван в системата на МОСВ”, чие задължение е това както и обхвата на лицата – длъжностни или не, които имат достъп до тази единна информационна система. Трябва да се установи кога резултатите от изследванията са били оповестени и на кого.

Указано е да се разпитат служители на “ВиК“ ЕООД - район Хасково относно обстоятелството с каква честота провеждат мониторинг на води от зони за водоснабдяване по радиологични параметри – обща алфа и бета активност и естествен уран.

Ще се разпитат и служители на “Басейнова Дирекция – Източно беломорски район“ - Пловдив, които да изяснят обстоятелството кога са научили и кога са се запознали с протоколите за изпитване от 17.10.2016г. и от 09.11.2016 г.

Документация ще бъде изискана от МОСВ, “ВиК“ЕООД-Район Хасково, РЗИ-Хасково и Басейнова Дирекция – ИБР Пловдив.

Проучват се и последиците за човешкото здраве и околната среда

Указано е да се назначи експертиза, която да установи налице ли е замърсяване на подпочвените води и водните басейни и ако да – то дали и в какво се състои опасността за хора, животни и растения. Какъв е източникът на замърсяването и дължи ли се то на поведение на човешка дейност.

Ще бъде назначена и комплексна експертиза, която да установи влиянието на естествения уран, респективно радиационното излъчване върху компонентите на околната среда, в това число и като се определи влиянието им върху човешкото здраве и/или последици за него през инкриминирания период при осреднена дневна консумация на вода.

Здравните власти вече увериха, че естественият уран във водата има много ниска радиоактивност и препоръките на СЗО се базират на потенциален риск при консумация на 30 микрограма на литър за цял живот. В такъв случай рискът от развитие на онкологично заболяване е 1:10 000.

Прокуратурата ще разследва кой е замърсил или допуснал да се замърси почвата, водните течения, басейни и др. Екип от трима прокурори ръководят разследването по делото, като е определен двумесечен срок за приключване. Досъдебното производство е възложено да се проведе от екип от разследващи полицаи при ОД МВР - Хасково.

Споделяне

Още по темата

Още от България