Прокуратурата ще проверява дали 4097 деца са приети незаконно в яслите и градините в София

Граждански инициативен комитет е внесъл сигнал, общината отрича твърденията

Прокуратурата ще проверява дали 4097 деца са приети незаконно в яслите и градините в София

В прокуратурата е внесен сигнал за търсене на отговорност от директори на детски ясли и градини в София за незаконен прием на 4097 деца. Това съобщи председателят на Инициативния комитет за качествена и иновативна образователна система инж. Васил Николов, който е внесъл сигнала.

Часове след разпространяването на сигнала Столична община излезе със становище, че приемът не е незаконен и твърденията на Васил Николов са неверни.

Основното твърдение на инициативния комитет е, че децата са приети неправомерно, защото диагнозите им отсъстват от наредбата на здравното министерство за заболяванията, при които децата подлежат на диспансеризация. Общината твърди обаче, че досега не е била длъжна да приема деца с диагнози само от списъка в наредбата, а е било достатъчно да има решение на ЛКК или ТЕЛК. Внесено е обаче предложение за нормативна промяна, с която списъкът на здравното министерство ще стане задължителен за приема в детските заведения, което означава, че в бъдеще алергичният дерматит или хремата няма да са сред диагнозите, с които с предимство ще се влиза в детска градина.

960 деца са без диагноза, а други 3097 - с диагноза извън допустимите

Николов е поискал и е получил от Столична община по Закона за достъп до обществена информация подробна статистика за броя на приетите деца в яслите и градините в София към 10 април 2018 г. на базата на критерия "хронично заболяване". Общината му е отговорила на 9 май, но Николов оповестява данните сега, защото е било необходимо време за обработката им.

"4057 деца към дата 10.04.2018 са в привилегировано положение, защото са получили предимство при приема в детските градини, без да имат право на това. По този начин Столична община е дискриминирала семействата на всички деца, които са кандидатствали по правилата, разписани от Столична община, но не са били приети. Те също нямат хронично заболяване, което да им дава предимството да бъдат приети на място в детските градини", посочва Николов в съобщение до медиите.

Към момента яслите и градините в столицата се посещават от близо 49 000 деца.

Николов посочва, че има разминаване в двете таблици, които Столична община е предоставила по ЗДОИ. Според едната приетите деца с "хронично заболяване" към 10 април са 7797, докато според другата са 6837. Това според Николов означава, че за 960 деца общината изобщо не разполага с документи, които удостоверяват тяхното предимство, тъй като за тях в предоставената справка няма предоставена диагноза.

Диагнозите на други 3097 деца пък са извън списъка на здравното министерство със заболяванията, при които децата подлежат на диспансеризация. Именно този списък, посочен в приложение 8 на Наредба 8 на МЗ за профилактичните прегледи и диспансеризацията, според Николов се ползва от Столична община при приема на деца с хронични заболявания, макар че към него няма директна препратка в наредбата на Столична община за приема в детските ясли и градини.

"Вместо контролът върху приема на деца с хронични заболявания да бъде засилен, то администрацията на Столична община са позволили прием на 4057 деца, от които за 960 общината явно не разполага с документи, които удостоверят тяхното предимство, след като не е известна диагнозата им, и 3097 с диагноза, която не дава предимство. Излиза, че от приетите общо 7797 деца по критерий "Хронично заболяване” над 50% са приети неправомерно, без да имат право на това", твърди инициативният комитет.

Според него 9 от диагнозите, с които са приемани деца, не влизат в списъка на здравното министерство и следователно приемът е неправомерен. Николов уточни, че в списъка със заболяванията в течение на годините са правени промени, но 8 от 9-те диагнози, за които той сигнализира, не били в списъка от 2004 г. насам според проверка на адвокати на инициативния комитет.

От отговора на Столична община е видно, че огромната част от децата с хронични заболявания, които са били приети с предимство, са били с диагнозите атопичен дерматит и хронична хрема.

Бюджетът се ощетява с 8-10 млн. лв. годишно

В сигнала се посочва, че децата с хронични заболявания се приемат допълнително - над разрешената по закон бройка. "Приети са 4057 деца в повече без да имат право на това, за което Столична община получава държавна субсидия. Смятаме, че националният бюджет се ощетява с милиони левове всяка година, тъй като за приетите неправомерно деца от МОН са превели сумите. Виновниците в случая са както Столична община, заради неупражнен контрол, така и директорите на детски градини, които са извършили същинските нарушения, приемайки децата", пише в сигнала. Според Николов заради неправомерния прием държавният бюджет се ощетява с 8-10 млн. лв. годишно.

Сигналът до прокуратурата е внесен на 9 юли и в него се настоява да бъде потърсена отговорност от директорите на детските заведения и длъжностните лица, които са били длъжни да упражняват контрол върху тях.

Отделно Николов е внесъл и два сигнала до Столична община за неупражнен контрол от страна на кмета Йорданка Фандъкова и зам.-кмета Тодор Чобанов.

Столична община твърди, че изнесените заключения са неверни

"Твърденията за неправомерен прием в общинските детски ясли и детски градини не отговарят на истината", пише общината в становището си. 

От СО посочват, че приемът на деца с хронични заболявания се извършва съгласно разпоредбите на т. 2.2.4 от Правилата за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община и чл. 7, ал. 5 от Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община.

Оттам обясняват, че в яслите и градините се приемат деца с хронични заболявания на основание протокол от лекарска консултативна комисия (ЛКК) или решение на ТЕЛК (за по-тежките заболявания).

"Във връзка с приема на деца в общинските детски заведения е отправено искане към Министерство на здравеопазването относно изготвяне на индикативен списък на хроничните заболявания при децата. В отговор на нашето запитване МЗ посочва, че може да бъде използван списъкът от Наредба № 39/2004 година за профилактичните прегледи и диспансеризацията, без указание да не се приемат и деца с други диагнози, поставени от лекарските комисии. Във всички детски заведения децата с хронични заболявания се приемат с медицински документ – ЛКК или ТЕЛК. ЛКК е съставена минимум от трима лекари с придобита специалност, като към ТЕЛК-а се прилагат и допълнителни медицински документи. Предвид това, че директорите на детските градини не са компетентния орган по заболяванията на децата, то те винаги се съобразяват със становищата на лекарските комисии", посочват от Столична община.

До 2017 година децата с хронични заболявания са приемани на място в детските заведения – от комисия, назначена със заповед на директора, а от 2018 г. това става чрез електронната система.

"Цитираните в сигнала 4057 деца са приети в детските заведения както въз основа на препоръчителния списък, посочен в Наредба № 39 на Министерство на здравеопазването, така и на основание на медицинските документи – ЛКК и ТЕЛК, издадени от лекарски комисии", посочват от общината. Оттам допълват, че децата с хронични заболявания се приемани чрез редовни медицинските документи, издавани от компетентните органи – лекарски комисии, т.е. няма неправомерно приети деца.

Разликата от 960 деца в отговора по ЗДОИ на общината се дължи на обстоятелството, че някои от децата са с повече от една диагноза, а не на липса на документи, както твърди Николов, посочват от администрацията.

Оттам застъпват и тезата, че твърденията за финансова щета на бюджета са изцяло спекулативни.

От общината обаче допълват, че с последните промени от юни 2018 г. в Наредбата за прием на деца в детските градини на територията на Столична община се предлага на Столичен общински съвет да приеме текст, в който изрично се посочва, че децата с хронични заболявания ще се приемат единствено съгласно приложение 8 на Наредба № 8 за профилактичните прегледи и диспансеризацията на МЗ, тоест само въз основа на списъка, посочен от Васил Николов.

През юли Столична община твърди едно, през май зам.-кметът Чобанов разпорежда друго

На фона на твърденията на Столична община към дата 10 юли 2018 г. съвсем друг извод човек може да си направи от разпореждането на зам.-кмета Тодор Чобанов в писмо до директорите на детски градини от 23 май 2018 г.

"Хроничните заболявания, за които децата получават по 3 допълнителни точки при кандидатстване за детска градина, са определени в Приложение № 8 на Наредба 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията на Министерство на здравеопазването. Предвид гореизложеното, моля за стриктно спазване на списъка от заболявания и осъществяване на контрол върху представяните от родителите документи", разпорежда тогава Чобанов. Това противоречи на юлската позиция на общината, че спазването на списъка на здравното министрество до момента не било нужно да е стриктно.

Брой на приетите неправомерно деца на базата на диагнози, които не фигурират в списъка на МЗ - така, както е представен от Инициативния комитет за качествена и иновативна образователна система:

1653 деца - с диагноза по МКБ L 20 Атопичен дерматит - от 2004-та година никога не е била в списъка;

21 деца - с диагноза по МКБ К 52 Неинфекциозни гастроентерити и колити - от 2004-та година никога не е била в списъка;

27 деца - с диагноза по МКБ Q 63 Вродени аномалии на бъбрека - от 2004-та година никога не е била в списъка;

8 деца - с диагноза по МКБ N 28 Нарушение на бъбреците и уретера - от 2004-та година никога не е била в списъка;

1 дете - с диагноза по МКБ М 25 Увреждания на ставите - от 2004-та година никога не е била в списъка;

26 деца - с диагноза по МКБ Q 66 Вродени деформации на стъпалото - от 2004-та година никога не е била в списъка;

157 деца - с диагноза по МКБ J 35 Хронични болести на тонзилите и аденоидите - от 2004-та година никога не е била в списъка;

52 деца - с диагноза по МКБ Q45 Аномалии на храносмилателната система - от 2004-та година никога не е била в списъка;

1152 деца - с диагноза по МКБ J 30 Хроничен ринит, назофарингит и фарингит - отпада 2016-та година от списъка;

Споделяне

Още по темата

Още от България

Колко време давате на новия парламент?