Прокуратурата усвои милиони по ФАР, но общата информационна система я няма

Върховната касационна прокуратура (ВКП) увери в четвъртък, че се вземат мерки и почти всеки момент ще заработи единната информационна система на институцията. Пак всеки момент прокурорите ще се научат да работят с нея, което досега не им се е удавало.  

Отговорът на ВКП фигурира в публикувания същия ден доклад на Сметната палата за извършения от нея одит върху изпълнението на програмата “Укрепване на институционалния капацитет на прокуратурата за борба с организираната престъпност, стопанската престъпност и корупцията”.

Програмата включва два проекта, финансирани по ФАР с общо 4,8 млн. евро плюс още 350 хил. лв. национално съфинансиране. Първият проект е “Укрепване на прокуратурата” с финансиране от 3 млн. евро, а вторият - “Институционално укрепване на прокуратурата за борба с организираната престъпност, стопанската престъпност и корупцията”, подплатен с 2,150 млн. евро.

Единият от изводите на Сметната палата е, че парите от ЕС и бюджета са похарчени законосъобразно и срещу тях са представени съответните доклади за свършената работа.

Съществената част от програмата е въвеждането на т.нар. Унифицираната информационна и деловодна система (УИДС), която обаче до ден днешен не е обхванала всички прокуратури в страната.

Системата е замислена да обхваща всички дела и движението по тях и дава възможност да се избегне “загубването, забавянето или затлачването на документи”, както и безконтролността в работата на обвинението.

Неотдавна стана известно, че 760 хил. дела са били прекратени поради давност за последните двайсетина години, от което пък е последвала “амнистия” на 10 хиляди лица, нарушили закона. Може да се очаква, че сред магистратите ще има съпротива срещу въвеждането на системата, защото с нея работата им става по-прозрачна. 

Според одиторите на Сметната палата УИДС работи експериментално само във ВКП и окръжните прокуратури, но системата още не е приета окончателно, “поради технически проблеми”, не е сертифицирана по Закона за защита на класифицираната информация, не се познава от деловодителите и прокурорите, не може да се ползва в реално време и назначените в прокуратурите оператори на практика дублират деловодителите.

В отговора си до палатата зам.-главният прокурор Валери Първанов обяснява, че започва обучение на прокурорите да работят с УИДС и се подготвя сертифицирането ѝ за работа с класифицирана информация. Първанов обещава, че магистратите ще бъдат накарани да работят със системата, когато тя бъде готова и ще ползват информацията от нея в реално време.

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?